Iva Dimic: Širitev inštituta URI Soča je v interesu celotne slovenske družbe

DELI:
10.12.2019, NSi

Na zahtevo NSi je včeraj potekala nujna seja Odbora za zdravstvo zaradi napovedane dražbe Mestne občine Ljubljana glede funkcionalnih zemljišč Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča, kamor se želi razširiti.

Poslanka Iva Dimic je poudarila, da je širitev inštituta interes celotne slovenske družbe, zato je kakršnokoli dobičkonosno trgovanje nesprejemljivo.

Na seji je bil soglasno sprejet sklep, ki ga je predlagala NSi, in sicer da Odbor za zdravstvo predlaga Vladi RS, da v skladu s 4. členom Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) Mestno občino Ljubljana pozove k sodelovanju pri pripravi in uskladitvi občinskih prostorskih aktov ter razvojnih programov občine tako, da bo status zemljišč, potrebnih za delovanje in širitev URI – Soča, zagotavljal možnosti za njegov nadaljnji razvoj.

O parcelah okoli URI Soča, velikih več kot 8000 kvadratnih metrov, se neuspešno pogovarjajo že 13 let. MOL je pripravljena zemljišče prodati po tržni ceni ali ga zamenjati za stavbo, kjer je mestna otroška bolnišnica.

Ministrstvo se ne strinja, saj bi menjava parcele šla v škodo bolnikov UKC, hkrati pa ministrstvo po besedah sekretarja Pliberška nima sredstev za nakup zemljišč v proračunu. Tako so med drugim pozvali državno odvetništvo, naj vloži predlog za določitev pripadajočega zemljišča, kar naj bi tudi storili z zaznambo na zemljiščih.

Zaradi potrebe po širitvi URI je to zemljišče izrednega nacionalnega pomena, v tem trenutku pa je to funkcionalno zemljišče, saj prek njega potekajo dovozne poti za inštitut kot tudi požarna pot.

Ljubljanski župan Zoran Janković se seje ni udeležil, je pa v pismu poudaril, da je občina vseh 12 let dajala inštitutu ta zemljišča v brezplačno uporabo. Z javno dražbo zemljišča je želel preveriti njegovo ceno, da pa zemljišča ne bi prodal, tudi če bi se zanj pojavil kupec.