IVA DIMIC: RAZVOJNO NARAVNANI PRORAČUN BO PREPREČIL BEG MOŽGANOV

DELI:
07.10.2020, NSi

Poslanka Iva Dimic je seji odbora za izobraževanje v okviru obravnave sprememb proračuna za leti 2021 in 2022 poudarila, da se raziskave in razvoj v letu 2021 krepijo za 21 milijonov in v letu 2022 za 44 milijonov EUR, kar v nasprotju s kritikami ob sprejemanju rebalansa proračuna 2020 kaže na razvojno naravnanost proračuna za naslednji dve leti. “Ta sredstva bodo pripomogla h krepitvi in ohranjanju visoko kvalificiranih delovnih mest, kar preprečuje beg možganov. Ob tem je potrebno poudariti tudi največ sredstev v zadnjih 10 letih za investicije v lokalnem okolju v šole, vrtce in športne dvorane,” je v razpravi dejala poslanka NSi.

Prisotne je spomnila, da je Evropska komisija začetek tedna v svojem poročilu države članice pozvala, naj poskrbijo za mlade, ki bodo največje »žrtve« koronavirusa zaradi izgube služb. “S tem je dala pozitiven signal, da je potrebno vlagati v pridobivanje dodatnih znanj in kompetenc, ki morajo biti dostopne vsem mladim, ne glede na to ali prihajajo iz urbanega okolja ali odmaknjenih in manj razvitih območij,” je še povedala Iva Dimic.