IVA DIMIC: RAKAVI BOLNIKI SI ZASLUŽIJO KAKOVOSTNO IN PREDNOSTNO OBRAVNAVO

DELI:
19.08.2022, NSi

»V Novi Sloveniji smo podali pobudo, da se v DZ nadaljuje delo pododbora za spremljanje rakavih obolenj oz. za boj proti raku. Po zgledu evropskega parlamenta in po zgledu ostalih nacionalnih parlamentov takšno parlamentarno telo potrebujemo tudi v Sloveniji. O tem bomo člani odbora za zdravstvo odločali na prvi redni seji, zato gre apel predvsem poslancem koalicijskih strank, da našo pobudo, ki gre v korist vsem rakovim bolnikom, podprejo,« je uvodoma dejala poslanka Iva Dimic.

Omenjen odbor je že deloval v zadnjem sklicu parlamenta, ki se je sestal na 4 rednih sejah. »Obravnavali smo Državni program obvladovanja raka 2017-2020, poročilo o Državnem programu za obvladovanje raka za leto 2019, Državni program za obvladovanje raka 2022-2026 in opravili tematsko razpravo o sodobnih oblikah zdravljenja rakavih bolnikov, zlasti radioterapiji s protonskimi žarki,« je poudarila poslanka in dodala: »Soglasno smo sprejeli sklep, da pododbor za spremljanje rakavih obolenj podpira nove oblike zdravljenja v Sloveniji, tudi zdravljenje s protonsko terapijo

Rak je del našega vsakdana, po mnogih statistikah pa je vse pogostejši razlog za smrt sploh zaradi starajoče populacije. »Glavni cilj delovanja pododbora v prvem mandatu je bilo osveščanje političnih odločevalcev, da je rak oz. rakava obolenja del naše realnosti. Ker se slovensko prebivalstvo stara, je samo zaradi čedalje večjega deleža starejših pričakovati, da se bo število novih primerov raka še večalo. Ocenjujemo, da je bilo leta 2021 že skoraj 17.170 novo zbolelih za rakom. Po statistiki OECD za leto 2020 Slovenija po vseh parametrih spremljanja rakavih obolenj visoko nad evropskim povprečjem. »Število novo zbolelih oseb v Sloveniji je znašalo 616 oseb na 100.000 prebivalcev t.j. 12.936 ljudi – 8. mesto, umrljivost pa skoraj 300 oseb na 100.000 prebivalcev t.j. 6.274 ljudi – 7. mesto. Med nami živi že več kot 110.000 ljudi, ki so kadarkoli zboleli zaradi ene od rakavih bolezni,« je še dejala poslanka Iva Dimic.

Opozorila je tudi na pomembnost preventive in udeležbe pri programih za obvladovanje raka. »Po podatkih državnega programa za obvladovanje raka je bilo v letu 2020 zaradi epidemije odkritih 30% manj primerov raka. Državni presejalni programi DORA, ZORA, SVIT pa so kljub covidu normalno delovali, kar je dobro. Na področju presejalnih programov je Slovenija na ravni EU vzorčna država – pri ZORI in DORI dosegamo 70% udeležbo, pri SVITU še ne (63%). Zato gre apel vsem, da se udeležijo presejalnih programov, ki so brezplačni in dostopni vsem. Pri zdravljenju raka je namreč izredno pomembno njegovo zgodnje odkrivanje.«

Pododbor za spremljanje rakavih obolenj bi se torej po mnenju poslanke Ive Dimic moral osredotočiti na naslednje ključne cilje:

  • Bdenje nad izvajanjem zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Na področju rakavih obolenj je pomembna nadgradnja stavbe Oddelka za onkologijo v UKC Maribor in dograditev Onkološkega inštituta. Sredstva so bila zagotovljena v okviru Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Za UKC MB in LJ so zagotovljena sredstva v višini 763 MIO EUR, za specialne bolnišnice pa 214 MIO EUR.
  • Zakonska ureditev pravice do pozabe: nekdo, ki je v preteklosti prebolel raka, ga ta bolezen dejansko spremlja še celo življenje. Mnogo težje pride do stanovanjskega hipotekarnega kredita, dolgoročnega bančnega posojila, težje sklene življenjsko zavarovanje … Pravico do pozabe so najprej uzakonili v Franciji in državah Beneluksa, samo v zadnjih dveh letih so se pridružile še Italija, Romunija, Irska, Portugalska, Ciper. Skrajni čas je, da se tem državam pridruži tudi Slovenija.
  • Vizija celostne obravnave rakavih bolnikov. Priprava posebnih podpornih programov, da bi se bolniki, ki so raka preživeli, lažje vključili nazaj v družbo. Zagotoviti jim moramo ustrezno nadaljnjo oskrbo, dostop do socialnega varstva in enak dostop do finančnih storitev in zavarovanj kot ostalim državljanom.

Slovensko zdravstvo ne potrebuje novih stresnih testov ampak učinkovite rešitve

Poslanka Iva Dimic se je v drugem delu novinarske konference komentirala tudi aktualno dogajanje na področju slovenskega zdravstva.

 »V času volilne kampanje smo poslušali obljube »30 dni do specialista«. V slovenskem zdravstvu že desetletja vztrajamo na istih preživetih vzorcih, delamo iste zadeve, vztrajamo pri nedelujočih rešitvah – pa še vedno pričakujemo drugačne rezultate. Ne bo jih, pacienti pa čakajo, nekateri celo umirajo v čakalnih vrstah in to je neodgovorno,« je opozorila poslanka.

Spomnila je na krizno stanje zdravstva v času epidemije. »Stresni test za zdravstveni sistem je bil COVID, novi stresni testi niso potrebni. Končno uporabimo vse kapacitete za skrajševanje čakalnih vrst in izvajalcem plačajmo po opravljenih storitvah. Obljubljali so 30. dni do specialista, danes pa je stanje v slovenskem zdravstvu kvečjemu slabše – edini dosežek te vlade je, da so »uspešno« zamenjali svete vseh javnih zavodov.«

Vlada naj namesto nepotrebnih menjav svetov zavodov dopusti in pospeši izvajanje dodatnih investicij

»Že mesece se vlada ukvarja s čiščenjem čakalnih seznamov. Tudi če so seznami slabi, se lahko programi izvajajo. Nerazumno je, da morajo ljudje čakati, da se seznami prečistijo in nihče ne ve, kdaj to bo. V NSi vlado pozivamo, naj čim prej prične z izvajanjem programov,« je poudarila poslanka Iva Dimic.

Stanje infrastrukture javne zdravstvene mreže je slabo, zato je pretekla vlada sprejela zakon o zagotavljanju investicij za slovensko zdravstvo v višini 2 MRD EUR, zagotovili smo tudi evropska sredstva za izvedbo investicij. »V UKC Ljubljana je vlada začasno ustavila nadaljevanje prenove in energetske sanacije glavne stavbe. Vlada pregleduje investicije, podobno kot pregleduje sezname čakalnih vrst, in nihče ne ve, kdaj se bodo investicije lahko nadaljevale. Paradoksalno pa je, da novi svet zavoda UKC Ljubljana, ki je že bil »osvobojen«, na vlado pošilja dopise in apele, naj vendarle dopustijo nadaljevanje izvajanja investicij za prenovo UKC Ljubljana – v nasprotnem grozi izguba 53 MIO EUR evropskih sredstev,« je zaključila Iva Dimic.

V NSi apeliramo na vlado, naj nemudoma dopusti in pospeši izvajanje investicij za prenovo infrastrukture naših največjih bolnišnic. Tako bolniki kot zaposleni si zaslužijo boljše pogoje.