IVA DIMIC: PREDLOG PRORAČUNA KREPI JAVNO ZDRAVSTVO IN SKRAJŠUJE ČAKALNE VRSTE

DELI:
08.10.2020, NSi

Poslanka NSi Iva Dimic je na nujni seji odbora za zdravstvo, ki je obravnaval predlog sprememb proračuna za leto 2021 in predlog proračuna za leto 2022 poudarila: »Oba predloga proračuna, ki ju imamo na mizah, sta naravnana h krepitvi javnega zdravstva.«

Povedala je tudi, da pozdravlja krepitev sekundarnega in terciarnega zdravstva, saj je za leto 2021 glede na sprejeti proračun predvidenih dodatnih 18,5 milijonov evrov, skupaj pa se tema področjema namenja 59 milijonov evrov. V predlogu proračuna za leto 2022 je za ti področji namenjenih 60 milijonov evrov.

Potem ko se je Nova Slovenija že večkrat zavzela za skrajševanje čakalnih vrst z vključitvijo vseh izvajalcev zdravstvenih storitev in pripravila tudi svoj predlog, kako to izvesti, se tak sistem vendarle obeta v okviru protikoronskega paketa PKP5. Sredstva za to so predvidena tudi v predlogu sprememb proračuna za leto 2021, zato je Iva Dimic izpostavila: »Zavzemam se tudi za boljšo dostopnost do zdravnikov po vsej Sloveniji in pozdravljam sistem za skrajševanje čakalnih vrst. Pomembno je, da denar sledi pacientu. Denarja je dovolj in prav je, da ta pride do bolnikov.«