IVA DIMIC PONOVNO PREDSEDNICA PODODBORA ZA SPREMLJANJE RAKAVIH OBOLENJ

DELI:
15.09.2022, NSi

V Novi Sloveniji smo podali pobudo, da se v Državnem zboru nadaljuje delo Pododbora za spremljanje rakavih obolenj. Na današnji seji je Odbor za zdravstvo brez glasu proti tudi potrdil ustanovitev omenjenega pododbora, za njegovo predsednico pa imenoval poslanko Ivo Dimic.

Po statistiki OECD za leto 2020 je bila Slovenija po vseh parametrih spremljanja rakavih obolenj visoko nad evropskim povprečjem. Število novo zbolelih oseb v Sloveniji je znašalo 616 oseb na 100.000 prebivalcev, kar nas uvršča na 8. mesto. Umrljivost pa je znašala skoraj 300 oseb na 100.000 prebivalcev, zaradi česar smo pristali na 7. mestu. Sicer pa med nami živi že več kot 110.000 ljudi, ki so kadarkoli zboleli zaradi ene od rakavih bolezni.

Po podatkih državnega programa za obvladovanje raka je bilo v letu 2020 zaradi epidemije odkritih 30 % manj primerov raka, čeprav so državni presejalni programi DORA, ZORA, SVIT kljub covidu-19 normalno delovali. Na področju presejalnih programov je Slovenija na ravni EU vzorčna država – pri ZORI in DORI dosegamo 70 % udeležbo, pri SVITU še ne (63 %). Poslanka Iva Dimic vedno znova poziva vse, da se udeležijo presejalnih programov, ki so brezplačni in dostopni vsem. Pri zdravljenju raka je namreč izredno pomembno njegovo zgodnje odkrivanje.

Glavni cilj delovanja pododbora v prejšnjem mandatu je bilo osveščanje političnih odločevalcev, da so rakava obolenja del naše realnosti. Za ta mandat poslanka Iva Dimic predlaga tri ključne cilje Pododbora za spremljanje rakavih obolenj:

  • spremljanje izvajanja Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo, zlasti v zvezi z nadgradnjo stavbe Oddelka za onkologijo v UKC Maribor in dograditev Onkološkega inštituta;
  • ureditev zakonske pravice do pozabe: nekdo, ki je v preteklosti prebolel raka, ga ta bolezen spremlja še celo življenje, saj mnogo težje pride do stanovanjskega hipotekarnega kredita, dolgoročnega bančnega posojila, težje sklene življenjsko zavarovanje … Pravico do pozabe so najprej uzakonili v Franciji in državah Beneluksa, samo v zadnjih dveh letih so se pridružile še Italija, Romunija, Irska, Portugalska, Ciper. Skrajni čas je, da se tem državam pridruži tudi Slovenija;
  • priprava vizije celostne obravnave rakavih bolnikov v obliki posebnih podpornih programov, da bi se bolniki, ki so raka preživeli, lažje vključili nazaj v družbo. Zagotoviti jim moramo ustrezno nadaljnjo oskrbo, dostop do socialnega varstva in enak dostop do finančnih storitev in zavarovanj kot ostalim državljanom.