IVA DIMIC O STANJU V ZDRAVSTVU: DOVOLJ JE RAZREDNEGA BOJA IN IDEOLOGIJE NA PLEČIH PACIENTOV

DELI:
21.05.2024, NSi

Golobova vlada še naprej izvaja ideološko čistko – ustvarja nove razredne sovražnike … po obrtnikih, podjetnikih in kmetih so sedaj na vrsti še sobodajalci in zdravniki. Vlada želi na silo ločiti sistem državnega zdravstva, koncesionarjev in čistih zasebnikov.

»Golobova vlada se je tega lotila tako kot zna – s kladivom. Arogantno, populistično in brez ustreznih strokovnih podlag. Morda so rešitve na prvi pogled všečne. V NSi že danes napovedujemo: čakalne dobe v slovenskem zdravstvu se bodo drastično podaljšale,« je uvodoma dejala Iva Dimic.

Vlada daje zdravnikom jasen signal, da so nezaželeni

Že od začetka stavke daje vlada zdravnikom jasen signal, da so nezaželeni, torej razredni sovražniki. »Odhod zdravnikov k zasebnikom bo množičen. Zgodilo se bo to, da bodo zdravniki, ki jih sedaj izganjamo iz javnega sistema, na koncu po pogodbi delali za taisti javni zdravstveni sistem – in to bo dražje. Na isti način so se lotili ukinjanja zdravstvenih zavarovalnic,« je opozorila Iva Dimic in nadaljevala: »Obljubili so 50 milijonov evrov prihrankov, samo letos bomo iz proračuna za ta namen dali 200 milijonov evrov. Pacient ni pomemben, številke ne igrajo nobene vloge – pomembna je zgolj ideologija. In ideologija bo prinesla zelo boleče posledice – najkrajšo bodo potegnili ravno pacienti.«

Če se je Vlada odločila za to pot, bi morala po mnenju poslanke NSi nujno predhodno urediti sistem javnega zdravstva. »Predvsem, da bi posloval učinkovito in dobro organizirano. Zagotovljene bi morale biti operacijske dvorane, sodobna opreme, kadri, izboljšati bi se morala organizacija. Šele ko bi se uredil sistem javnega zdravstva, bi Vlada lahko začela zdravnikom odrejati kje in kako naj delajo,« je dodala poslanka NSi.

V NSi menimo, da vlada dela strašansko napako, ki bo vodila v dokončno privatizacijo slovenskega zdravstva

Za NSi je ključna uresničitev programov in deJstvo, da pacienti pridejo pravočasno do zdravnika. »Vse razvite evropske države imajo javni zdravstveni sistem organiziran po načelih sinergije. Iščejo komplementarnost, dopolnjevanje med javnim in zasebnim sektorjem. Pri nas se veliko govori o anomalijah v sistemu: kako koncesionarji preprodajajo koncesije, o tem, kako zdravniki v službenem času delajo pri zasebnikih. Ampak potem je potrebno odpraviti te napake, ne pa s kladivom porušiti cel sistem,« je dejala Dimic.

V slovenskem zdravstvenem sistemu imamo resen problem. »Če vsi stopimo skupaj in če izkoristimo vse zdravstvene kapacitete, ki jih imamo na voljo, lahko čakalne vrste zgolj močno skrajšamo. Izboljšamo lahko dostopnost, čakalnih dob pa niti s koriščenjem vseh kapacitet ne bomo popolnoma odpravili. Zaradi neaktivnosti in napačnih potez v preteklosti smo zabredli pregloboko,« je dejala poslanka NSi.

Slovensko zdravstvo se potaplja

Vedno znova se potrjuje, da je edina delujoča rešitev za slovensko zdravstvo program, ki ga zagovarjamo tudi v NSi. »V središče je potrebno postaviti pacienta, ki prosto izbira, kje bo opravil zdravstveno storitev – v državnem zdravstvu, pri koncesionarju ali zasebniku. Storitve ne plača iz lastnega žepa, ampak se plačilo izvede iz naslova zdravstvenega zavarovanja. S tem vzpostavljamo večjo konkurenco med ponudniki zdravstvenih storitev, zagotavljamo boljše storitve in pacientu zagotavljamo možnost izbire. Denar mora slediti pacientu. Slovensko zdravstvo se potaplja. Posledice za paciente bodo boleče. Dovolj je razrednega boja in ideologije na plečih pacientov,« je zaključila Iva Dimic.