IVA DIMIC O ŠOLSTVU: AKCIJSKIH NAČRTOV JE BILO DOVOLJ, POTREBNE SO SPREMEMBE ZAKONODAJE

DELI:
18.05.2023, NSi

»Nedavni dogodek medvrstniškega nasilja na vrhu nakupovalnega središča v Celju še vedno odmeva. Vsekakor pa ta dogodek v zadnjih letih ni bil osamljen primer. V raziskavi med učenci zadnjega triletja iz leta 2019, ki je zajela nekaj več kot 4500 učencev in učenk iz 70 šol, je 89 odstotkov vprašanih potrdilo tradicionalno medvrstniško nasilje vseh oblik – verbalno, fizično in odnosno. 43 odstotkov mladih pa je poročalo, da so vsaj enkrat doživeli eno od oblik spletnega nasilja, približno tretjina pa, da so sami vsaj enkrat izvajali tovrstno nasilje. Strokovni sodelavci Telefona za otroke in mladostnike TOM poročajo, da vsak peti otrok poroča o težavah z vrstniki je uvodoma na današnji novinarski konferenci opozorila poslanka Iva Dimic.

Tovrstni dogodki in zaskrbljujoči statistični podatki po mnenju poslanke nastavljajo ogledalo celotni družbi. »Številni strokovnjaki opozarjajo, da so tovrstna nasilna dejanja posledica preteklih neuspešnih in mnogokrat nepravilnih vzgojnih pristopov oz. permisivne vzgoje. Hkrati pa nakazujejo zaskrbljujoč trend, da je medvrstniškega nasilja veliko in si pred tem problemom ne smemo zatiskati oči, nasilje postaja tudi vedno bolj brutalno,« je dejala poslanka NSi.

Pristojno ministrstvo je preslišalo opozorila učiteljev, čas je za spremembo zakonodaje

Mineva en mesec od dogodkov v Celju. Nad medlim odzivom ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde smo v NSi razočarani in ga ocenjujemo kot neustreznega in nezadostnega. »Edina rešitev, ki jo je minister Felda predlagal, je »več pogovorov«. V slovenskih šolah je bil organiziran dan kulture, nenasilja in strpnosti. Kot so pri tem opozorili šolniki, slovenske šole programe za promocijo strpnosti in nenasilja že izvajajo. Drugih ukrepov ministrstvo ni napovedalo, kar kaže na to, da se resnosti problema ne zaveda,« je poudarila Iva Dimic in nadaljevala: »Ministrstvo je povsem preslišalo vedno glasnejša opozorila učiteljev in ravnateljev, da brez spremembe zakonodaje medvrstniškega nasilja ne bodo zmogli obvladati. V Novi Sloveniji ministra za vzgojo in izobraževanje pozivamo k takojšnji pripravi sprememb zakonodaje, ki bodo učiteljem vrnili strokovno avtonomijo in pedagoško avtoriteto, predvsem pa bodo šolam dale ustrezno zakonsko podlago za učinkovito reševanje težavnih primerov medvrstniškega nasilja in odklonskega vedenja.«

Opozarjamo, da je bilo akcijskih načrtov dovolj. Potrebne so spremembe zakonodaje, ki bodo učiteljem, vzgojiteljem in ravnateljem omogočile učinkovito ukrepanje v primeru odklonskega vedenja otrok ter medvrstniškega nasilja. Če ne ukrepamo takoj, je samo vprašanje časa, kdaj se bo na kateri izmed naših osnovnih ali srednji šol zgodil primer medvrstniškega nasilja, ki se bo končal tragično.

Šolam moramo vrniti ustrezno pedagoško avtoriteto in učinkovite možnosti za vzpostavljanje šolskega reda

V NSi ocenjujemo, da je prišel skrajni čas za ukrepanje. Potrebno je okrepiti odgovornost staršev pri vzgoji otrok ter jim pri tem zagotoviti ustrezno podporno okolje in strokovne programe. »Ravnatelji in učitelji potrebujejo več pooblastil za ukrepanje in poudarjeno strokovno avtonomijo, da se lahko samostojno odločijo o izbiri vzgojnih ukrepov, ki so v največjo dolgoročno korist otrok. Šolam moramo vrniti ustrezno pedagoško avtoriteto in učinkovite možnosti za vzpostavljanje šolskega reda. Šolska inšpekcija mora biti v kritičnih primerih na strani šol, in ne staršev, ki grozijo z odvetniki,« je še dejala poslanka Iva Dimic.

Zato predlagamo šest točk za spremembo zakonodaje, ki jih bomo v obliki sklepov vložili in predstavili na jutrišnji skupni seji parlamentarnih odborov za izobraževanje in notranje zadeve:

  1. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino in Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pozivata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, da preuči veljavno zakonodajo in v roku treh mesecev predlaga spremembe, ki bi učiteljem, vzgojiteljem in ravnateljem povrnile pedagoško avtoriteto in strokovno avtonomijo. Predlagamo sprejem ustrezne zakonodaje za učinkovito obravnavo primerov medvrstniškega nasilja in odklonskega vedenja učencev.
  2. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino in Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlagata Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, da v roku treh mesecev pripravi spremembe predpisov, s katerimi se v šolskem okolju okrepi odgovornost staršev za ravnanja njihovih otrok. V primeru nasilnega oziroma odklonskega vedenja otrok je treba omejiti možnosti poseganja staršev v strokovne odločitve v vzgojno-izobraževalnem procesu in opredeliti njihovo obveznost za sodelovanje s strokovnimi službami.
  3. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino in Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlagata Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, da pripravi spremembe predpisov, s katerimi bi bilo mogoče začasno umakniti nasilne otroke iz razreda oziroma šole ter jih vključiti v začasno obravnavo usposobljeni ekipi strokovnjakov. Pri tem moramo zasledovati dolgoročne in najvišje koristi vseh otrok, odločujoč vpliv v postopku pa mora dobiti stroka.
  4. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino in Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlagata Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, da pregleda vzgojne načrte v osnovnih šolah in poda priporočila za njihovo nadgradnjo s ciljem oblikovanja celostno razvitih osebnosti pri učencih.
  5. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino in Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlagata Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, da opravi analizo ukrepov in zakonodajnih sprememb, ki so jih druge države članice EU sprejele v zvezi s preprečevanjem nasilja med mladoletnimi in z analizo v 30 dneh seznani oba odbora, izsledke pa smiselno vključi v pripravo zakonodajnih sprememb.
  6. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino in Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pozivata Vlado, da preuči pobudo za uvrstitev spletnega ustrahovanja med kazniva dejanja v vseh državah članicah EU, in v roku treh mesecev pripravi dopolnitve zakonodaje za učinkovitejšo obravnavo spletnega ustrahovanja.

»Govoril sem s kar nekaj učiteljicami in ljudmi, ki delajo v osnovnih šolah. V šoli se morajo spremeniti pogoji dela. Najprej kadrovski pogoji. Zagotoviti je potrebno dovolj učiteljev in svetovalnih delavcev, ki lahko delajo na preventivi in ki se aktivno ukvarjajo z otroci, ki so v krizi. Število takšnih otrok narašča,« je na skupni nujni seji parlamentarnih odborov za izobraževanje in notranje zadeve o nasilju med mladoletnimi izpostavil poslanec Aleksander Reberšek.

Zbrane na seji je poslanec tudi opozoril, da je nujno potrebno razbremeniti razrednike. Danes imajo zgolj pol ure na teden, da vidijo svoj razred. V kolikor bi imel razrednik dve uri manj pouka na teden, bi ta čas lahko namenil svojemu razredu in spremljanju dinamike učencev. To sta dve kadrovski spremembi, ki bi zagotovo prinesli takojšnje učinke.

»V šoli se pojavlja čedalje več problematičnih otrok s takšnimi in drugačnimi odločbami. Nekateri jih dobijo kar tako na pavšal, nekateri jih ne potrebujejo, spet drugi pa niti z odločbami ne zmorejo. Učitelji se nato preveč ukvarjajo s problematičnimi, za otrok brez odločb pa zmanjka časa. Nujno potrebno bi bilo bolj smiselno določiti pravice otrok in njihovih staršev. V šoli je glavni učitelj in ne otrok. Šola ni igrišče, še manj zabaviščni park, v šoli morajo obstajati jasne meje, ki se jih ne sme prestopati,« je jasno izpostavil poslanec Reberšek in medtem opomnil, da je potrebno število opominov, ki ga lahko prejme otrok zmanjšati. V kolikor prejme otrok 3 opomine v celotnem osnovnošolskem obdobju – gre iz šole.