Iva Dimic: Naš predlog o brezplačnem vrtcu za drugega otroka bi mnoge družine finančno razbremenil

DELI:
22.03.2017, NSi

»Poslanska skupina NSi predlaga ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so hkrati vključeni v vrtec. Predlagali ukrep bi staršem omogočil veliko lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, saj bi mnoge družine finančno in organizacijsko razbremenil,« je v pojasnilu predloga NSi dejala Iva Dimic. Poudarila je tudi, da bi ta ukrep povečal vključenost v vrtce brez dodatne finančne obremenitve občin, poleg tega pa bi se zelo verjetno začela izboljševati rodnost, ki se nam v zadnjih letih zmanjšuje.

»Za normalno delovanje države oziroma vseh njenih podsistemov bi v naslednjih letih potrebovali okoli 30.000 rojstev. Trenutno pa ne dosegamo niti števila 20.000. Trend pa je padajoč. Zato je zelo pomembno kakšno demografsko politiko pelje Vlada in jo bo peljala v prihodnje. Izjemno nizka rodnost in posledično staranje prebivalstva je po oceni Evropske komisije eden največjih družbenih in gospodarskih izzivov Evrope 21. stoletja,« je še pojasnila poslanka NSi. Upravičenost uvedbe takšne rešitve pa je podkrepila tudi z navedbo vseh izdatkov, ki jih je vlada Mira Cerarja  vpeljala nepričakovano.

»Vlada v zadnjem letu veliko govori o izboljšanju gospodarskih razmer v državi. Posledično sprošča številne varčevalne ukrepe in hkrati viša proračunske odhodke na številnih področjih. Naj omenim le nedavno dokapitalizacijo SDH in DUTB v višini 250 milijonov evrov, povišanje mase plač v javnem sektorju, ponovno uvedbo 2. januarja kot prostega dne in povišanje najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo brez dokupa. Predlagatelji ocenjujemo, da bi se sproščanje varčevalnih ukrepov moralo začeti pri družinah, ki so v resnici zagotovilo naše prihodnosti,« je v zaključku dejala Iva Dimic.

Ljudmila Novak: Družine so v času krize nosile levji delež varčevanja

»V Novi Sloveniji smo presodili, da so razmere v državi zrele, da družinam vrnemo nekatere ukrepe družinske politike, ki so nekoč že veljali. Družine, med njimi še posebej tiste z več otroki, ter enostarševske družine, so nosile levji delež bremena varčevanja v času gospodarske in finančne krize. Sedaj smo v letu 2017, ko se protikrizni oziroma varčevalni ukrepi na številnih področjih sproščajo, trenutna vlada oziroma vladajoča koalicija pa že lep čas glasno poudarja, da je krize konec. Družine, ki bi to morale prve občutiti, pa se še vedno soočajo z izpadom družinskih prejemkov, hkrati pa z višjo obremenitvijo za plačilo vrtca,« pa o jedru problema dejala predsednica NSi Ljudmila Novak.

Kot je pojasnila, je v najzgodnejšem otroštvu za otroka seveda najbolje, če je lahko doma. »A ob današnjem načinu življenja, ko se številne matere tudi poklicno udejstvujejo, so vrtci nujna in dobrodošla pomoč staršem pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. V Sloveniji imamo že kar dolgo tradicijo predšolske vzgoje in danes je ta na zavidljivo visoki ravni. Imamo zelo dobre javne in tudi zasebne vrtce z različnimi vzgojnimi metodami. Ponudba je kar velika in dobra in kvalitetna. So pa mladi starši v Sloveniji kar močno obremenjeni s plačilom vrtca, še posebej, če imajo v predšolsko vzgojo vključenih več otrok hkrati,« je še dejala in se zavzela za podporo predlogu o ponovni uvedbi brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke.