IVA DIMIC: NAREDIMO KORAK K DIGITALIZACIJI KMETIJSTVA

DELI:
15.10.2020, NSi

Poslanka Iva Dimic je na nujni seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je obravnaval spremembe proračuna 2021 in proračun 2022, izpostavila, da je za MKGP namenjenih več sredstev kot v že sprejetem proračunu 2021: »Vesela sem, da gre za kmetijstvo 60,1 mio EUR več kot v že sprejetem proračunu 2021 in 71,2 mio EUR več od realizacije 2019.« Poudarila je pomembnost gozdarstva, za katerega bo namenjenih tudi več sredstev tako v letu 2021, kot tudi v letu 2022.

Ker ima pametno kmetijstvo velik potencial za doseganje bolj produktivne in trajnostne kmetijske proizvodnje z natančnejšim in učinkovitejšim pristopom, je Dimičeva spomnila: »Pobuda Nove Slovenije je že bila, da bi se naredil korak k digitalizaciji kmetijstva.« Opisala je zastarel način dela v gozdarstvu, ki je izjemno zamuden in neučinkovit ter podala konkreten predlog: »Predlagala sem že večjo digitalizacijo revirnih gozdarjev, da bi bili podatki s katerimi rokujejo pregledni in transparentni. Zapise s terena bi vnašali neposredno v bazo podatkov in ne na list papirja s svinčnikom.« Državni sekretar in kandidat za ministra dr. Jože Podgoršek se je z njenim mnenjem strinjal in obljubil premike v tej smeri.