Iva Dimic ministrici Kopač Mrakovi: V katerih primerih je dijak upravičen do dodatka za bivanje?

DELI:
21.03.2017, NSi

Podpredsednica NSi Iva Dimic je na redni marčevki seji Državnega zbora RS zastavila ministrici za delo Anji Kopač Mrak vprašanje o državnih štipendijah. Vprašanje v nadaljevanju objavljamo v celoti:

“Skladno z Zakonom o štipendiranju se dijaku ali študentu, prejemniku državne štipendije lahko podeli dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča, in sicer v višini 79 evrov. Skladno z zakonom predpiše minister pristojen za delo s podzakonskim aktom podrobnejše kriterije za določitev tega dodatka. Skladno s Pravilnikom štipendistu pripada dodatek za bivanje, če ima od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge v kraju izobraževanja pripravljeno začasno prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča. Štipendist, ki uveljavlja dodatek za bivanje predloži overjeno fotokopijo najemne pogodbe sklenjene za šolsko oziroma študijsko leto, za katero uveljavlja dodatek najkasneje do 5. dne naslednjega meseca po vložitvi. Če štipendist dokazila, če ga predloži v navedenem roku, ga Center za socialno delo pozove k dopolnitvi vloge. Pogoj oddaljenosti 25 km od kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanje je določen z razdaljo med krajem stalnega prebivališča in krajem izobraževanja. Razdalja med krajem stalnega prebivališča in krajem izobraževanja pomeni najkrajšo razdaljo od naslova nepremičnine, v kateri ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče do naslova nepremičnine, v kateri se upravičenec izobražuje določeno s spletnim daljnomerom Zemljevid.najdi.si. Če je kraj izobraževanja drugačen od sedeža izobraževalne ustanove štipendist zagotovi podatke o dejanskem kraju izobraževanju. Zato spoštovana gospa ministrica me zanima ali je dijak, ki je prejemnik državne štipendije in se za bivanje v dijaškem domu odloči med letom in ne na začetku šolskega leta, upravičen do dodatka za bivanje? Na kakšni pravni podlagi CSD-ji odločajo, da dijaku prejemniku državne štipendije, ki je od kraja stalnega bivališča oddaljen veš kot 25 km in se med šolskim letom odloči za bivanje, kraju šolanja, ta dodatek ne pripada. S pojasnilom, da ne gre za medletno spremembo, medtem ko mu je dodatek seveda takoj ukinjen, če med šolskim letom na primer zapusti dijaški dom.

Hvala za odgovor spoštovana ministrica.”

Celoten odgovor ministrice si lahko preberete TUKAJ.