IVA DIMIC: KDAJ LAHKO PRIČAKUJEMO NUJNE POSODOBITVE KAZENSKEGA ZAKONIKA?

DELI:
15.12.2020, NSi

Poslanka Iva Dimic je ministrico za pravosodje spraševala o zakonu o kazenskem postopku, ki je bil sprejet v letu 1994, in v poznejših letih prestal številne spremembe. Z zadnjo objavljeno sodbo Ustavnega sodišča z dne 9. decembra 2020, pa je bila celo ugotovljena neustavnost celotnega zakona.

»Veljavni zakon o kazenskem postopku je zastarel, o čemer se strinja tako stroka kot politika. Potrebne so nove sistemske rešitve na večjih področjih. Med njimi bi izpostavila prenos pristojnosti področja kazenske preiskave iz sodišč na državno tožilstvo, ki je ena od možnosti za doseganje hitrejšega teka kazenskih postopkov in preprečitve podvajanj preiskovalnih dejanj. Zato vas sprašujem ali je že v pripravi nov sistemski zakon s področja prenove kazenske procesne zakonodaje in kakšen je terminski plan sprejemanja takega novega zakona?« je ministrico vprašala poslanka NSi.

Poudarila je, da se kazenski postopki vedno zataknejo na eni in isti stvari, pri zaostankih na področju kazenskega pregona, bančnega kriminala in gospodarskega kriminala. »Zato tudi stroka pritrjuje temu, da bi se s prenosom kazenske preiskave sodišč na državno tožilstvo zagotovo presekalo ta gordijski vozel in v bistvu razrešili odgovornost, ki se sedaj prelaga iz sodišč na tožilstvo in iz tožilstva na sodišče,« je še dodala Iva Dimic.