Iva Dimic: Država z birokratskim aparatom ne prizanaša niti planšarijam

DELI:
12.04.2017, NSi

Fotografija: Državni zbor/Žejavec

»Kljub temu, da se pastirji pri delu srečujejo z ekstremnimi pogoji za kmetovanje, jim država oziroma kmetijski minister Židan s svojim uradniškim aparatom ne prizanaša. Postavljajo jim nove in nove birokratske ovire, zaradi katerih že mnogi obupujejo in po dolgih letih dela opuščajo to dejavnost,« je danes na nujni seji parlametnarnega odbora izpostavila poslanka NSi Iva Dimic.

V NSi tako nadaljujemo s sklicevanjem nujnih sej odbora za kmetijstvo v zvezi s področji in težavami, ki pestijo kmete po vsej državi. Vsem je skupno, da pristojno ministrstvo ne prisluhne in ne ukrepa. Gre za področja, kot so uvedba davčnih blagajn, novo ugotavljanje katastrskega dohodka, škoda po divjadi, ureditev dopolnilnih dejavnosti, itd. Problemi paše na planinskih pašnikih pa združujejo skoraj vse prej navedene vidike.

Pastirji na planinskih pašnikih so tako prisiljeni delovati v konfliktu več interesov »Uporabniki bi radi imeli neokrnjeno naravo s turistično ponudbo v omejenem obsegu, ki se že stoletja izvaja na tem področju, žal pa naša neusklajena zakonodaja izvajanje te dejavnosti močno zavira in omejuje. Obstaja navzkrižje interesov tako med lastniki, uporabniki in naravovarstveniki,« je na problem opozorila poslanka Dimic.

Nesmisel davčnih blagajn na planinah

Po novi uredbi o dopolnilnih dejavnostih, ki je pričela veljati 15. 8. 2015, ni več možno registrirati planšarije kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Sedaj je na planinah možno kot dopolnilno dejavnost registrirati le predelavo mleka in opravljanje dopolnilne dejavnosti turistične kmetija z nastanitvijo.

Poslanka NSi je izpostavila tudi nesmisel davčnih blagajn. »Glede na to, da planine v večini primerov niso dobro pokrite z GSM signalom, je potrebno račune na deset dni dostavljati v dolino, kar v sezoni predstavlja tudi do 600 km stroškov po razritih cestah. Izvajanje planšarstva v določenem obsegu bi lahko izvzeli iz sistema davčnih blagajn,« je pojasnila Iva Dimic in dodala: »Lahko vam napovem, da bomo v Novi Sloveniji v prihodnjem mandatu, če bomo imeli možnost, davčne blagajne ukinili.«

Krščanski demokrati smo na seji predlagali, da Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozove Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da nemudoma pristopi k uvedbi moratorija na prodajo deležev v agrarnih skupnostih in da nemudoma pristopi k iskanju primernih možnosti za zaposlitev pastirjev na planinskih pašnikih. Pozivali smo tudi, da spremeni Uredbo o opravljanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji tako, da se dopolnilna dejavnost planšarija ponovno doda na seznam dopolnilnih dejavnosti ter da nemudoma pristopi k uvedbi pavšala na planinah pri izvajanju ostalih storitev turistom in da se planšarije izvzame iz obveznosti uporabe davčnih blagajn.