IMAMO VIZIJO, DA VLAK POSTANE KONKURENCA PREVOZU Z AVTOMOBILOM

DELI:
01.03.2021, NSi

Poslanec Blaž Pavlin je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v poslanskem vprašanju spraševal o viziji železniškega potniškega prometa. Pohvalil je ministrovo obnovo kočevske proge, ki je bila ta konec leta vendarle predana v uporabo. Prav tako je pohvalil to, da se v Sloveniji poleg drugega tira, govori oziroma razpravlja še o drugih projektih na železniški infrastrukturi, saj železniška infrastruktura v določenih delih Slovenije spominja na muzej na prostem in kot taka za vsakdanjo uporabo ni najbolj privlačna, še zlasti ne zaradi dolgih potovalnih časov.

»Za resničen preboj javnega železniškega potniškega prometa v Sloveniji, ki bo okolju prijazna in časovno konkurenčna alternativa avtomobilskemu prevozu, bodo potrebni še večji premiki nove proge, ki bodo omogočile višje hitrosti in s tem krajše potovalne čase. V zvezi s tem, ste na ministrstvu za infrastrukturo napovedali oblikovanje vizije železniškega prometa 2050+, po kateri naj bi med drugim iz Ljubljane v Maribor v vlakom prišli v zgolj 55 minutah. Prosim vas za več podrobnosti o tej viziji in predvidenih korakih za njeno uresničitev,« je poslanec NSi ministra prosil za odgovor.

»Ta vlada se resnično zaveda pomena trajne mobilnosti in kot hrbtenica trajne mobilnosti železniške infrastrukture, prevoza z vlakom torej. Naj povem, da se ta trenutek odvija prenova celotne gorenjske prometne povezave Žile od Kranja do Jesenic, vključujoč tudi predor Jesenice, prav tako primorska železniška povezava med Brezovico in Ljubljano, saj se začnejo obnavljati in tako naprej. V viziji 2050+ smo združili vse potrebno, torej da dosežemo naslednje cilje, da se odpravijo ozka grla na našem železniškem omrežju ter da javna železniška infrastruktura prevzame pomembnejšo vlogo pri prevozu potnikov in blaga,« je dejal minister Vrtovec.

Glede železniške povezave med Ljubljano in Mariborom je dejal, da ima ministrstvo načrt, da bi v 50. minutah lahko potnik prišel od enega kraja do drugega. »To je popolnoma realno, saj bomo posegli tudi v prostor in posekali določene ovinke. Ta vizija je zagotovo uresničena, pripravili so jo strokovnjaki, ne le z ministrstva, ampak tudi Slovenskih železnic in iz fakultete. Zastavljena je zelo smelo in optimistično,« je še dejal minister.

Ministru je poslanec NSi dal tudi pobudo, da se z nadgradnjo proge nadaljuje tudi v prihodnje, na celotni trasi, prednostno na odseku Ivančna Gorica – Trebnje – Novo mesto, da bi tako povezali Ljubljano in Novo mesto z močno gospodarsko pobudo in bi tako omogočili hitrejši tovorni in potniški promet.

»Zagotovo je povezava do Novega mesta ena izmed ključnih povezav ob tem, ko bomo delali dvotirnost. Zato je to priložnost tudi za elektrifikacijo celotne proge,« je zatrdil minister za infrastrukturo.

Poudaril je, da so že začeli s postopki umeščanja regionalnih prog proti Kranju, proti Kamniku in proti Ivančni Gorici in to tudi noter ta strategija opredeljuje. »Tako bomo imeli taktne vlake na vsakih 15 minut iz Ivančne Gorice v Ljubljano. Verjamem, da bomo tako naredili največ tudi za naše podnebje oziroma za čistejše okolje, kajti s tem se bo pritisk avtomobilov zmanjšal,« je še dodal Jernej Vrtovec.