Ima vlada koncept, katere strukturne reforme izvesti in kako počrpati 102 milijona evrov?

DELI:
08.11.2018, NSi

Odbor za finance je obravnaval stališče Slovenije do Sporočila Komisije o Sodobnem proračunu za Unijo, ki varuje, opolnomoča in ščiti Večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027. V uvodu svoje razprave je vodja poslanske skupine NSi poudaril velik pomen proračuna Evropske unije za države članice ter pri tem izpostavil zaskrbljujočo ugotovitev raziskave ECFR, da je Slovenija glede vpliva na politiko EU na zadnjem mestu.

Jožef Horvat je opozoril na vprašanje nizke produktivnosti, kar za Slovenijo predstavlja veliko težavo, ki se odraža tudi v nižjih plačah. V tem elementu za evropskim povprečjem zaostajamo kar za 20 %, zato je nujen dvig produktivnosti tako, da bi se približali vsaj evropskemu povprečju. V zvezi s tem je vodja poslanske skupine izpostavil izjemno pomembno področje vlaganja v raziskave in razvoj, kjer poleg prvenstvene vloge zasebnega sektorja oz. lastnikov obstaja tudi nezanemarljiva vloga države oziroma unije.

K strukturnim reformam v Novi Sloveniji glasno spodbujamo že več let. Jožef Horvat je v zvezi z večletnim finančnim okvirjem za Slovenijo opozoril: »V okviru instrumenta za podporo izvajanja strukturnih reform se bo v prvi fazi izvajanja instrumenta Slovenija lahko potegovala za 51 milijonov evrov, v celotnem obdobju pa bi lahko imela na voljo 102 milijona evrov.« Poslanec NSi je ob tem vladi postavil vprašanje: »Ali ima vlada koncept, katere strukturne reforme izvesti in na kakšen način počrpati 102 milijona evrov?«

Poslanec NSi je izrazil strinjanje, da mora EU več vlagati tudi v nadzor meja in obrambo ter da je treba tudi v prihodnje nadaljevati financiranje tradicionalne vendar posodobljene skupne kmetijske in kohezijske politike.

V zvezi s skupno kmetijsko politiko je Jožef Horvat izrazil veliko zaskrbljenost zaradi visokega padca sredstev za razvoj podeželja. »Zmanjšanja sredstev za razvoj podeželja za 26 odstotkov ne morem nikakor sprejeti« je bil odločen vodja poslanske skupine. Ob tem je ocenil, da se bodo morale navedenim spremembam prilagoditi politike na nacionalni ravni, kar bo predmet razprave pri obravnavi proračunskih dokumentov.