ILEGALNE MIGRACIJE JE POTREBNO ZAUSTAVITI

DELI:
05.12.2023, NSi

Migracije in predvsem ilegalne migracije že dalj časa ogrožajo nacionalno varnost. Poslanci so na izredni seji državnega zbora opravili razpravo o tej tematiki, stališče NSi pa je podala poslanka dr. Vida Čadonič Špelič, ki ga objavljamo v celoti.

Poslanci smo prejšnji teden izglasovali sklep, da naj predsednica republike pojasni razloge za pomilostitev treh tujih državljanov, ki so bili na sodiščih v Republiki Sloveniji obsojeni zaradi nezakonitega spravljanja pribežnikov čez mejo, torej obsojeni na zaporno kazen, kljub temu, da so temu, torej pomilostitvi, nasprotovali na tožilstvu.

Ne pozabimo, do konca letošnjega novembra je policija obravnavala skoraj 55 tisoč nedovoljenih vstopov, lani 32 tisoč. Med migranti je največ državljanov Afganistana, sledijo državljani Maroka, Pakistana, Bangladeša, Rusije in Turčije. Letos je policija aretirala skoraj enkrat več tihotapcev ljudi kot lani, in sicer 418. Policija je letos tihotapcem ljudi zasegla že več kot 180 vozil.

Pomilostitev je akt milosti, v katerem v našem pravnem redu in v skladu s šesto alinejo 107. člena Ustave Republike Slovenije odloča predsednik republike. Sam postopek pomilostitve in pogoji zanje so podrobneje urejeni v Zakonu o pomilostitvah ter 97. in 98. členu Kazenskega zakonika. Delo sodišč v pomilostitvenem postopku pa podrobneje ureja Navodilo o delu sodišč v zvezi s pomilostitvenim postopkom.

Pomilostitev se tako uporablja le v izjemnih okoliščinah in restriktivno, če so v konkretnem primeru na strani storilca podane okoliščine, ki jih sodišče v okviru sojenja na podlagi zakona ni moglo upoštevati, so pa v korist obsojenca ali okoliščine nastale že po izreku kazni in pravnomočne sodbe, kot je to na primer bolezen, v nekaterih primerih pa tudi že prestane glavne kazni in če obstajajo okoliščine, ki narekujejo milejši odnos do storilca. Z namenom razjasnitve vseh dejstev in dvomov glede omenjenih pomilostitev, je prav, da je predsednica pojasnila razloge za svojo odločitev.

V Novi Sloveniji smo na odboru za pravosodje podprli sklep, ki predlaga Vladi Republike Slovenije, da v roku dveh mesecev pripravi oziroma predlaga takšne rešitve Zakona o pomilostitvi, s katerimi se bo zagotovila preglednost postopka pomilostitev, z obrazložitvijo razlogov o pomilostitvah, s čimer bi se preprečilo zlorabe pri pomilostitvah in omejilo pomilostitve, da ne bi prihajalo do nepopravljivih posledic.

In zdaj še enkrat naše opozorilo glede nelegalnih migracij. Za nadzor nad tihotapskimi potmi je potrebno zagotoviti boljše varovanje zunanje meje EU z ustanovitvijo sprejemnih centrov za migrante na zunanjih mejah, potrebno je okrepiti agencijo za varovanje meja Frontex ter bolj tesno sodelovati s tranzitnimi in izvornimi državami. Potrebno je narediti red glede zlorab azilnih postopkov ter bolj dosledno in učinkovito izgnati prestopnike iz države. Vse to je možno doseči s politično voljo vseh držav članic EU in držav, ki so del t. i. balkanske tihotapske poti. V nasprotnem primeru se migrantski valovi ne bodo upočasnili, kaj šele zaustavili, kar bo imelo hude posledice za slovensko družbo, za naš način življenja, za našo varnost in predvsem za prihodnost naših otrok.

V Novi Sloveniji od Vlade in od Evropske unije zahtevamo, da končno enkrat za vselej ustavi ilegalne migracije.