GRE ZA POMOČ LJUDEM, KI PLAČUJEJO PREDRAGO GRETJE IN NE ZMOREJO PLAČEVATI POLOŽNIC

DELI:
30.01.2022, NSi

Na novinarski konferenci je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pojasnil posamezene ukrepe za omilitev energetske krize, ki jih je na svoji seji sprejela Vlada RS in sodijo pod resor ministrstva za infrastrukturo. Kot je dejal, gre za ukrepe, ki jih uvajajo vse članice EU. »Ne gre za predvolilne bombončke, ampak za bonboniere za ljudi, ki plačujejo predrago gretje in ki ne zmorejo plačevati položnic,« je bil jasen minister za infrastrukturo.

»V zakonu so ukrepi, ki bodo omilili posledice in vpliv zaradi visokih cen energentov na področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev. S predlogoma zakonov smo uresničili napovedi, da pri ukrepih ne bomo nikogar izpustili. Naslavljamo tako posameznike oz. gospodinjstva kot tudi gospodarske subjekte,« je uvodoma dejal minister Jernej Vrtovec.

Solidarnosti dodatek, ki ga bo dobilo 710.000 posameznikov

Prvi ukrep je izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za namen odprave posledic povečanja cen energentov, do katerega so upravičeni upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj, prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021, upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021, upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021, upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo.

Do  solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok  (cca 6.000) za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 eurov.

Enkraten solidarnostni dodatek se izplača najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva pa se bodo zagotovila iz Sklada za podnebne spremembe. Skupaj gre za približno 710.000 upravičencev.

Oprostitev plačila omrežnine in prispevka za obnovljive vire energije za 3 mesece

S tem zakonom se tudi začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Ob tem se na položnicah na nič zniža omrežnine za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja.

»Z oprostitvijo plačila prispevka za obnovljive vire energije, omrežnine in trošarine za VSA gospodinjstva znižujemo ceno elektrike. Položnica za povprečno gospodinjstvo bo v naslednjih treh mesecih nižja za približno 35%,« je poudaril minister Vrtovec.

Ob kratkoročnih ukrepih ne smemo pozabiti na dolgoročne

Zelo pomembna stvar, ki jo prinašajo vladni ukrepi pa je tudi izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina»Izenačuje se pravice v zvezi s ceno in razmerjem med gospodinjskimi odjemalci zemeljskega plina in etažnimi lastniki posamičnih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svojo stanovanja ogrevajo iz skupnih kotlovnic na zemeljski plin. Ta ukrep bo naknadno sistematično urejen v novem, dopolnjenem zakonu, zato je v interventnem zakonu predvidena časovna veljavnost od 1. marca 2022 do 1. aprila 2023, tako da je zajeta tudi naslednja kurilna sezona. Hkrati pa je s tem razponom veljavnosti ukrepa upoštevan tudi čas, ki je potreben za postopek sprejemanja dopolnitev sistemskega zakona,« je poudaril minister za infrastrukturo.

Ob tem je dejal, da ob kratkoročnih ukrepih ne smemo pozabiti tudi na srednje- in dolgoročne ukrepe. »S povečanim vlaganjem v obnovljive vire energije ter ostale tehnologije, ki so nam na voljo, tudi jedrsko energijo, moramo povečati naše energetsko neodvisnost ter zagotoviti, da bo naš energetski sistem bolj odporen in prožen, da se bo zmožen odzivati na prihodnje nestanovitnosti cen. Višji deleži energije iz obnovljivih virov energije ter uporaba vseh razpoložljivih tehnologij, ki so nam na voljo, so najboljše zavarovanje pred nestanovitnostjo cen v prihodnosti,« je še dodal.