Gospodarski klub NSi: Zagovarjamo svobodno gospodarsko pobudo

DELI:
19.10.2017, NSi

V zadnjih dneh se je v javnosti ponovno pojavila razprava o nedeljskem delu trgovin, v katero se vključujejo tudi predstavniki NSi. V Gospodarskem klubu NSi ocenjujemo, da gre še za eno predvolilno razpravo, katere namen je zgolj populistična promocija pobudnikov zakona, ne pa poizkus resnega reševanja vprašanja. Gospodarski klub NSi odločno zagovarja svobodo posameznika in svobodno gospodarsko pobudo.

Država naj z zakonodajo izjemoma intervenira le takrat, ko je to nujno potrebno. To dejansko pomeni, da ni potrebno sprejemanje zakonov za sleherno vprašanje, ki se v družbi pojavi, temveč naj se problematika rešuje na najnižji ravni, kjer je to še mogoče.

V konkretnem primeru je smiselno, da se o urniku obratovanja trgovin dogovarjajo socialni partnerji, a poudariti velja, da tudi v tem primeru že veljajo omejitve iz delovne zakonodaje. Nenavadno je tudi reševanje zgolj primera obratovanja trgovin, kajti na drugi strani imamo celo vrsto dejavnosti, ki prav tako obratujejo med prazniki in ob nedeljah.

Predlog zakona ne vzdrži testa sorazmernosti, ukrep ni nujen, ne varuje javnega interesa, omejuje konkurenco, povečuje birokracijo in ne zagotavlja prostih tržnih razmer in pretirano posega v položaj posameznikov.

Smo v enaindvajsetem stoletju, klasične trgovine že tako izgubljajo na pomenu, saj se velik del nakupov seli na splet, kjer trgovine delujejo 24 ur in sedem dni v tednu. Dodatni državni posegi in omejevanje bodo pogoje delovanja klasičnim trgovinam zgolj poslabšali.

Gospodarski klub NSi predlaga stranki NSi, da zakonskega predloga o omejevanju odpiralnega časa trgovin zaradi vseh navedenih argumentov ne podpre.