Gospodarski klub NSi: Vlada naj omogoči stabilno davčno okolje, da bodo podjetja in državljani lažje zadihali

DELI:
29.03.2019, NSi

Zdravo in uspešno gospodarstvo je pogoj za blagostanje, socialno varnost, kakovostno zdravstvo, šolstvo, razvoj ter ostale potrebe državljanov. Gospodarski klub NSi zato odločno nasprotuje višji obdavčitvi obresti varčevalnih vlog in pokojninskih skladov, dobička pravnih oseb ter drugih davkov iz kapitala. Naš razvoj je odvisen od investicij, dvig obdavčitve bo njihov že tako skromen obseg še zmanjšal.

Dokler vlada ne izvede nujnih reform ter poveča učinkovitost javnega sektorja, ne more dvigati obdavčitve. Pozdravljamo napovedane razbremenitve obdavčitve delavcev, a te bi morale biti bolj odločne in razvojno naravnane. Ne pristanemo zgolj na prestrukturiranje, da namesto zmanjšanja bremena tega še povečamo in prevalimo na drug davčni vir, ter povečujemo javno porabo in zadolžitev države.

V nadaljevanju objavljamo celotno izjavo Gospodarskega kluba NSi.

Čeprav ta vlada podobno kot prejšnja govori o tem, da se mora Slovenija priključiti uspešnim državam, jo njeni ukrepi vlečejo v nasprotno smer. Gospodarski uspeh se meri predvsem z višino dodane vrednosti. Materialno blagostanje prebivalcev in države sloni le na dodani vrednosti in ne na lepih besedah.

V nasprotju s pobožnimi željami te in prejšnje vlade, že leta tonemo v sivo povprečje. Dohitevajo in prehitevajo nas države, pred katerimi smo imeli še nedavno veliko prednost. Da bi obrnili trend, je potrebno takoj sprejeti ukrepe, ki bodo podpirali usmeritev ustvarjanja višje dodane vrednosti, kot temeljnega elementa vizije Slovenije. To pomeni ustvariti čim več z danimi sredstvi.

Dodano vrednost ustvarjajo uspešni. Ovirati uspešne pomeni zmanjševati dodano vrednost. Uspešni ne potrebujejo pomoči, dovolj jim je, da se jih ne ovira. Iluzorno je pričakovati, da bomo v Sloveniji razvijali vrhunsko tehnologijo ter uživali blagostanje na ravni najbolj razvitih, če je davčno in podjetniško okolje ugodno za dejavnosti z majhno dodano vrednostjo ter izrazito neugodno za panoge z visoko dodano vrednostjo.

Leva vlada Marjana Šarca je ob prevzemu oblasti namesto nujno potrebnih ukrepov za povečanje kakovosti in produktivnosti javnega sektorja, zgolj povišala izdatke za plače. Ob tem, da se število zaposlenih v javi upravi stalno povečuje in kakovost storitev upada, na področju zdravstva in obrambe je stanje že kritično. Razmerje višine plače med gospodarstvom in javnim sektorjem je izrazito v korist slednjega, kar še povečuje apetite za zaposlovanje, medtem ko se gospodarstvo sooča s pomanjkanjem delavcev. Večji in dražji javni sektor pomeni več obremenitev za gospodarstvo. Logično je, da manj uspešni ne morejo prenašati več obremenitev, zato so proporcionalno spet bistveno bolj obremenjeni uspešni. Ni težko razumeti negativnih posledic realnih ukrepov te vlade za dodano vrednost in s tem za blagostanje celotne družbe. Kratkoročno je bolje samo javnemu sektorju, ko pa ne bo kje jemati, bomo prizadeti vsi.

Pozdravljamo predloge za manjšo obremenitev plač, a to je le kaplja v morju brez sočasne uvedbe socialne kapice in dviga splošne olajšave, ki bi rešila tudi problem dvojne obdavčitve delavcev migrantov. In kaj pomaga razbremenitev plač, če na drugi strani dodatno obdavčimo kapital ter tako povzročimo upad investicij in usihanje delovnih mest, uspešni pa bodo odšli drugam.

NSi ne pristaja na to, da se znižanje davka enostavno nadomesti z drugo vrsto davka. Kljub dobremu gospodarskem položaju je ta vlada ohranila krizne davčne stopnje, le pri javni porabi je nerazumno radodarna in predvideva za 1,13 milijarde večje izdatke glede na leto 2018. Vlada napoveduje povečanje obdavčitve dohodkov iz kapitala. Pri tem ne gre zgolj za kapitalske dobičke, temveč višanje obdavčitve dobička, obresti varčevalnih vlog, pokojninskih skladov, najemnin, kar bo prizadelo širši krog državljanov, tudi tiste ki varčujejo za pokojnino.

Računica je preprosta in jo razume vsak družinski ekonom. Če povečaš stroške, jih moraš od nekje pokriti. Če povečaš stroške države za milijardo, jih moraš od nekje vzeti. Ker ni več stricev iz Amerike, ker je tudi državna srebrnina bolj ali manj pošla, jih lahko vzameš samo od aktivnega prebivalstva in tistih, ki ustvarjajo dodano vrednost. Vsaka družina dobro ve, kaj pomeni 100 evrov več mesečnih stroškov. Ta država si ne zna predstavljati, kaj pomeni ustvariti milijardo dodane vrednosti. Podjetja in podjetniki vedo: to je pokop.

Dobiček v podjetju je temelj razvoja, omogoča investicije in nova delovna mesta in navsezadnje omogoča tudi delovanje javnega sektorja. Investicije se financirajo iz lastniškega kapitala, ki ga vlada s svojimi ukrepi draži, kar bo ob zelo verjetnem višanju stroška dolžniškega kapitala dvojni negativni učinek in sprožil umik investitorjev v davčno ugodnejše okolje.

Sklep je preprost: dokler ne bo država prek nujnih ukrepov na vseh nivojih javne uprave znižala pritiske na gospodarstvo, tako dolgo lahko o dolgoročni rasti samo sanjamo. Nujnost zdravstvene reforme je samo najbolj očitna, ni pa edina. Vsak med nami čuti poslabševanje storitve na eni in višanje stroškov na drugi. A do nerazumnih mej so se povečali praktično vsi sektorji javne porabe. Namesto da bi s pomočjo digitalizacije in drugih podjetniških ukrepov izboljšali učinkovitost javnega sektorja, se število zaposlenih in izdatki povečujejo, rastoča birokracija pa nam nalaga vedno nove obveznosti.

Sporočilo GK Nsi se glasi: omogočite stabilno davčno okolje in znižajte javno porabo, da bodo podjetja in državljani lažje zadihali.