Gospodarska politika naj temelji na olajšavah in ne na subvencijah

DELI:
14.02.2018, NSi

vir: vecer.com

»Spodbujamo državljane, da prevzamejo odgovornost nase in je ne prelagajo na vsakem koraku na državo,« je v svojem stališču o zakonu o spodbujanju investicij povedal Jožef Horvat. Dejal je še, da je potrebno anomalije in subvencije, ki jih prinaša zakon, zmanjšati na minimum, zato NSi tega zakona ne bo podprla.

Zavračamo subvencije

Novi vodja poslanske skupine NSi je v začetku predstavil vizijo NSi, ki stoji na aktivnem posamezniku, ki sprejema odgovornost. »Želimo vzpostaviti sodobno socialno in družinsko politiko, utemeljeno na olajšavah, ne na subvencijah. Naši ukrepi za nižje davke in večjo produktivnost so usmerjeni k povečanju konkurenčnosti, spodbujanju posameznika, da s svojimi aktivnostmi ustvarja svojo in s tem tudi dodano vrednost skupnosti,« je povedal Jožef Horvat.

Iz vsega naštetega izhaja, da se NSi z ukrepi, ki jih prinaša Zakon o spodbujanju investicij, ne more strinjati. »Mi nismo za subvencije. Zakaj ne? Te vsaka vlada deli političnim pajdašem. Zato je potrebno te anomalije in subvencije zmanjšati na minimum,« je utemeljil Jožef Horvat.

Gre le za nov “lex Magna”

Predlog zakona določa državne pomoči samo za investicije, ki imajo dovolj veliko vrednost. »Bojimo se, da hrbtenica slovenskega in evropskega gospodarstva, mikro, mala in srednja podjetja, najbrž ne bodo mogla priti do teh spodbud, ki so na razpolago,« je še pojasnil vodja poslanske skupine NSi in dodal, da gre tako v tem primeru še za en nov »lex Magna« zakon.

Na koncu je Jožef Horvat dodal tudi argument, da je z vidika varstva lastninske pravice sporna tudi možnost razlastitve za uveljavljanje zasebnih interesov investitorja, ki jo prinaša zakon.