FEMINIZEM ZUNANJE POLITIKE, KOT GA VIDIMO V ŽENSKI ZVEZI NSi

DELI:
07.03.2023, NSi

Slovensko državo vodijo na treh pomembnih mestih ženske. Gotovo temu lahko prikimamo vse in vsi, ki vemo, da je bolj kot kdaj pomembno, da so vloge v družbi razdeljen pravično in za vse enakovredno.

Kot Ženska zveza Nove Slovenije, krščanskih demokratov, želimo sporočiti svoj pogled in mnenje, glede poudarkov, ki naj bi jih v prihodnje imela in na njih gradila, zunanja politika Slovenije.

Zgodovina vse do danes, je žal polna dejstev, da ljudje nismo po vsem svetu enakopravni, enakovredni, nimamo niti enakih možnosti za osnovne človeške pravice. Še bolj boli, da v nekaterih delih sveta, ženske, ki predstavljajo polovico človeštva, še vedno nimajo možnosti za enakopraven položaj z moškimi. Ali bo to po svetu odpravila feministična zunanja politika majhne države Slovenije?

Opolnomočenje žensk in deklic je besedna zveza, ki naj bi prinesla, po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon, enakost žensk in moških. Enakosti ne bo, ker je ne more biti, ker sta spola dva. Opolnomočenje žensk, žena, mater in deklic, pa že dolga desetletja med najrevnejšimi udejanjajo misijonarji in misijonarke. Bolj kot katerakoli zunanja politika. S tem, ko omogočajo deklicam da hodijo v šolo, izobražujejo ženske za poklice, jim nudijo delo in s tem zaslužek, skrbijo za zdravstveno varstvo žensk in otrok, jih učijo osnovne higiene, ki premaguje visoko smrtnost otrok, jih osveščajo o načrtovanju rojstev, največ naredijo za njihovo samozavest, za zavedanje da so sposobne, da zanjo in zmorejo. Premalo je govoriti o pravicah, ki jih zagovarja feminizem, potrebna so konkretna dejanja, ki pomagajo ženskam dvigniti glavo in potrditi njihova dejanja pred družbo.

V Ljubljani je bil 2. in 3. marca mednarodna konferenca »Seksizem: izziv pri doseganju enakosti spolov«. Potekala je v Mestni hiši, v okviru mreže evropskih mest Femcities. Namen konference je bil osvetliti (so)delovanje žensk v politiki, sovražni govor, usmerjen proti ženskam, stereotipno predstavljanje žensk v medijih ter seksizem nasploh. Ženska zveza NSi odločno nasprotuje besednim zvezam, kot je »doseganje enakosti spolov«, saj ti zavajajo in očitno nimajo namena  govoriti o enakih možnostih za ženske in moške ampak v podtonu prinašajo tiste delitve, o katerih govorijo kot o »stereotipnih spolnih podobah«, ki naj bi »v nas vzbujali predsodke in strah pred neznanim. Ob tem se razvijejo plodna tla za škodljivo retoriko delitve na nas in one, več- in manjvredne ljudi«, so zapisali ob dogodku.
Govor o seksističnih vsebinah, bi moral biti opomin, da se ženskam ne bo treba več poniževati v objekte poželenja, ki jih mediji velikodušno propagirajo in z njimi služijo.

Opolnomočenje žensk in deklet se začne pri opolnomočenju moških, da se zavejo in priznajo enakovrednost svojih mater, žena, hčera, partnerk, sodelavk…Da brez sramu, da bi bili ponižani, ponudijo ženskam tista mesta, ki so bila do sedaj (stereotipno) pripravljena za moške.

Žensk zveza NSi zato poziva slovensko zunanjo politiko in zunanjo ministrico, naj se ne osredotočata na ideologije, ki govorijo o spolu kot družbenem konstruktu, saj to prav nič ne izboljšuje statusa žensk po svetu. Zunanja politika, kakor tudi vsa družba, naj podpira prizadevanja za opolnomočenje žensk in deklic tistih dejavnosti in ljudi, ki že sedaj veliko naredijo za to, da bi predsodki na osnovi spola, rase ali vere izginjali iz družbe 3. tisočletja.