Esperanto – skupni sporazumevalni jezik v EU?

DELI:
28.01.2009, NSi

V zvezi z osnutkom poročila o večjezičnosti (Prednost Evrope in skupna zaveza) se je evropska poslanka Ljudmila Novak zavzela za esperanto, kot mogoči skupni sporazumevalni jezik v Evropski uniji in vložila tri amandmaje v prid temu. Poročilo lahko najdete na tej povezavi.

 

Amandmaji Ljudmile Novak so naslednji:

4a. (novo) ugotavlja, da načelo spoštovanja enakopravnosti ne more biti zagotovljeno, dokler se uporablja en nacionalni jezik (angleščina) kot "lingua franca".

4b. (novo) predlaga, da se ob ohranjanju in rabi različnih živih jezikov, ob spoštovanju jezikovne raznolikosti in spodbujanju učenja različnih jezikov preuči možnost in koristnost uvedbe skupnega umetnega jezika v EU, na primer esperanta. Le-ta bi lahko olajšal sporazumevanje v Evropi in s prebivalci drugih celin, ker je enostaven za učenje in uporabo.

4c. (novo) ugotavlja, da je uvedba evra, kot skupne evropske valute, zelo olajšala poslovanje med državami in pripomogla h gospodarski rasti in večji stabilnosti EU. Podobne učinke bi lahko imela tudi uvedba skupnega sporazumevalnega jezika, ki pa nikakor ne bi odpravil ali omejil uporabe nacionalnih in drugih živih jezikov, ki se uporabljajo v EU.

Kaj pa vi mislite o tej iniciativi? Kakšni so vaši argumenti za in proti? Vaše mnenje lahko izrazite v knjigi gostov.

Prosimo tudi, da o tej temi glasujete v naši anketi.