Družina – prva šola za življenje

DELI:
13.05.2017, NSi

Mednarodni dan družine, 15. maj, je Generalna skupščina OZN razglasila leta 1993. Letošnje leto je posvečeno pomenu izobraževanja, vseživljenjskega učenja in blaginje za vse generacije. Nova Slovenija – krščanski demokrati razumemo družino kot središče in temelj družbe. Družina ima nenadomestljivo vlogo za posameznika, skupnost, narod in državo. Družina je tisti kraj oz. šola, ki vzgaja za življenje.

Zdrava družina omogoča najboljše možnosti za ljubeča razmerja, za rast vsakega posameznega člana in za vzgojo otrok. Nova Slovenija podpira pomen in kakovost družinskega življenja kot enega izmed temeljev naše družbe in naše prihodnosti.

V Sloveniji je približno pol milijona družin, s povprečno tremi člani. Menimo, da je urejen zakon najboljša podlaga za vsestransko varno življenje vseh članov, zato je zaskrbljujoče dejstvo, da se v Sloveniji zadnja leta najbolj povečuje število izven zakonskih skupnosti, kjer se rodi že več kot polovica otrok. Slovenija se stara hitreje, kot ostale članice Evropske unije. Zaradi pomanjkanja otrok je vprašljiva zdržnost vseh družbenih sistemov, še posebej pokojninskega in zdravstvenega, kot tudi trga dela. Krščanski demokrati verjamemo, da je ključ do rešitve v večji podpori družini, zato je potrebno ločiti ukrepe družinske in socialne politike.

Krščanski demokrati svoje napore usmerjamo v naslednja področja: promocija družine kot vrednote, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, reševanje stanovanjskega vprašanja mladih družin. Zato smo in bomo v zakonodajni proces vložili več predlogov, ki bi družinam olajšali življenje in razbremenili družinske proračune.

Glede na to, da je v Sloveniji že skoraj vsaka četrta družina enostarševska in kjer jih skoraj tretjina živi na pragu revščine, je potrebno okrepiti pomoč države kot civilne družbe tistim družinam, ki razmišljajo o ločitvi ali so se znašle v stiski.

Ker je letošnji poudarek mednarodnega dneva družin namenjen tudi spodbujanju izobraževanja otrok pred vstopom v osnovno šolo, si bomo še naprej prizadevali za brezplačno vključitev drugega in naslednjih otrok v vrtec.

Naj Slovenija postane družini prijazna država, kjer bodo vse generacije, ki si delijo skupen dom, živele v medsebojni povezanosti in ljubezni. Čestitke vsem družinam!