Država mora zaščititi kmetijska zemljišča pred nadaljnjo pozidavo

DELI:
29.01.2009, NSi

Pri obravnavi poročila Nadzornega odbora o delovanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije v Državnem zboru v Novi Sloveniji ugotavljamo, da še vedno ni urejeno zemljiško knjižno stanje za več 10.000 ha državnih gozdov in njiv, kar je nedopustno po petnajstih letih od ustanovitve SKZGS.

V Novi Sloveniji ponovno opozarjamo, da so koncesnine v državnih gozdovih prenizke, zato vladi predlagamo spremembo Uredbe o koncesijah. Opozarjamo tudi, da naj se čim prej začne izvajati Zakon o gozdovih in razpiše koncesija za tiste državne gozdove, ki še niso oddani. Pri izbiri naj imajo prednost visokogorske kmetije.

V Novi Sloveniji vlado opozarjamo, da mora varovati kmetijska zemljišča pred pozidavo ter hkrati ob spremembi Zakona o SKZGS zaščiti kmetijska zemljišča pred pohlepi posameznih županov, ki želijo kmetijska zemljišča pozidati.

Slovenija je padla pod kritično mejo samooskrbe s hrano. Več kot polovico hrane uvozimo, kar nas ogroža in dela odvisne v vseh okoliščinah.

Strokovni odbor za kmetijstvo pri NSi