MINISTRSTVO ZA OBRAMBO DOSEGLO DOGOVOR Z OBČINO PIVKA IN OBČINO POSTOJNA

DELI:
24.11.2020, NSi

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Občine Pivka Robert Smrdelj sta podpisala dodatek k dogovoru o medsebojnem sodelovanju. Gre za dogovor, ki določa pogoje in način medsebojnega sodelovanja glede uporabe infrastrukture v upravljanju ministrstva za obrambo v Občini Pivka in neposredni soseščini. V naslednjih dveh letih bo tako Ministrstvo za obrambo namenilo 500.000 EUR za sofinanciranje prenove ceste Parje-Juršče. Minister za obrambo Matej Tonin je po podpisu dodatka k dogovoru dejal, da ministrstvo deluje družbeno odgovorno in da se želi s sofinanciranjem v infrastrukturo lokalni skupnosti oddolžiti za navzočnost Slovenske vojske v občini.

Mors občini Postojna namenja 252 tisoč evrov

Ministrstvo za obrambo in občina Postojna sta dosegla dogovor, s katerim (za nazaj) urejata odprto vprašanje (zadržanega) izplačila za gasilsko-reševalni center. V dogovoru sta se obe strani dogovorili, da bosta uredili tudi vprašanje lastništva nepremičnin in sklenili pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za zemljišča na območju vadišča. Na Ministrstvu za obrambo so skupaj z občino Postojna dosegli napredek v pogovorih in medsebojnih odnosih ter sodelovanju med Slovensko vojsko in Občino Postojna. S sklenitvijo dogovora je tako začrtana nova raven odnosov med občino in Ministrstvom za obrambo, tako glede sodelovanja in medsebojnega obveščanja kot tudi iskanja skupnih interesov in rešitev. S konkretnim dogovorom in finančnimi sredstvi se tako dokončno realizira sofinanciranje Gasilsko-reševalnega centra in načrtuje prihodnje sodelovanje ter urejanje odprtih vprašanj.