DO MANJ SMETI S KAVCIJAMI ZA PLASTENKE

DELI:
13.12.2021, NSi

Poslanec NSi Aleksander Reberšek je v sklopu redne seje državnega zbora zastavil vprašanje ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku na temo reciklaže plastike. Problem akumulacije plastike namreč že dolgo pesti razne dele Slovenije.

Po podatkih več kot 137 milijonov plastenk konča v naravi, na odlagališčih in sežigalnicah, kar pomeni, da ne gredo v reciklažo. Ob tej statistiki lahko upravičeno rečemo, da je potrebno sistem spremeniti. Zato je poslanec NSi izpostavil rešitev, ki jo poznajo tudi v tujini – kavcija za vračilo plastenk.

»Po izkušnjah iz drugih držav se kaže, da je finančna motivacija v obliki kavcije zelo učinkovita spodbuda za ločeno zbiranje,« je povedal Reberšek in dodal: »V Litvi je za vsako embalažo pijače, ki je del sistema, določen kavcijski znesek 0,10 €. Tako je Litva, ki je leta 2015 zbrala zgolj 33 % odpadne embalaže za pijače, v dveh letih od vzpostavitve kavcijskega sistema  dosegla že izjemnih 92 % zbrane odpadne embalaže pijač. Po izkušnjah iz drugih držav se tako kaže, da je finančna motivacija v obliki kavcije zelo učinkovita spodbuda za ločeno zbiranje.«

Poudaril je, da se Novi Sloveniji zavedamo pomembnosti čistega okolja in reciklaže. Za omogočanje širšega dialoga in pogovorov je bila ustanovljena novo organizacijsko obliko Zeleno zvezo NSi, ki svojo pozornost namenja vprašanjem trajnostnega razvoja, ekologiji, zelenim tehnologijam in sonaravnemu načinu življenja.

Omenil je tudi nov vladni program, ki ga je NSi predstavila na kongresu konec novembra. »Uvedba kavcijskega sistema predstavlja pomembno točko našega Predloga vladnega programa 2022-2026 v katerem predstavljamo številne ukrepe na področju okoljske problematike. V NSi vidimo kavcijski sistem kot cenejši, učinkovitejši in preglednejši sistem zbiranja odpadne embalaže, ki prispeva tudi k manj smetenja ter omogoča več ponovne uporabe embalaže pijač in kvalitetnega recikliranja,« je še dodal.