DAN EVROPE: USTVARIMO EVROPO PO MERI LJUDI

DELI:
09.05.2021, NSi

Na dan Evrope, 9. maja, praznujemo mir, solidarnost, sodelovanje in enotnost v Evropi. Na ta dan obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne Schumanove deklaracije.

Francoski zunanji minister Robert Schuman je v govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. Rane in zamere med narodi Evrope po drugi svetovni vojni so bile namreč še zelo boleče in nezaceljene. “Evropa ne bo nastala naenkrat ali v skladu z enotnim načrtom. Gradila se bo s pomočjo konkretnih dosežkov, ki bodo najprej oblikovali dejansko solidarnost,” je med drugim v deklaraciji zapisal Schuman.

Tedaj nova oblika političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi Evrope, se nikoli ne bi uresničila brez poguma tistih politikov, ki so si upali o tem spregovoriti na glas, k temu pritegniti tudi državljane in zatem svoje besede tudi udejanjati. Evropska unija (EU) se je vse od svojega nastanka uspešno spopadla z vsemi izzivi. Ne moremo pa se znebiti občutka, da je pandemija Covid-19 postavila EU pred izjemno zahtevno preizkušnjo, kakršne doslej še ni bilo.

Evropa se je na podlagi spoznanj in izkušenj iz vseh preteklih kriz in krize Covida-19 naučila, kako pomembno je v proces oblikovanja skupne prihodnosti pritegniti državljanke in državljane in to na vseh ravneh oblikovanja evropske politike.

Višja volilna udeležba na evropskih volitvah za Evropski parlament leta 2019 je pokazala, da ljudje želijo imeti dejavnejšo vlogo pri odločanju o prihodnosti Unije in njenih politikah. Ne smemo pa pozabiti, da na evropsko politiko vplivate ljudje tudi z udeležbo in glasom, ki ga oddate na nacionalnih volitvah. Ministri in predsednik vlade v okviru Sveta Evropske unije in Evropskega sveta namreč skupaj z Evropskim parlamentom soodločajo o evropskih zakonih in politikah.

Zelo pozdravljam odločitev o vzpostaviti platforme Konferenca o prihodnosti Evrope. Gre sklop razprav z udeležbo državljanov, ki bo ljudem iz vse Evrope omogočila deljenje zamisli in sodelovanje pri oblikovanju naše skupne prihodnosti. Konferenca je prvi tovrsten dogodek: kot veliki vseevropski demokratični projekt bo konferenca predstavljala nov javni forum za odprto, vključujočo in pregledno razpravo z državljankami in državljani o številnih ključnih prednostnih nalogah in izzivih.

K sodelovanju v tem evropskem projektu ste povabljeni predvsem vi, državljanke in državljani. Vi ste tisti, ki morate določiti smernice za prihodnost Evrope. Te smernice bodo ključne za delo vseh nas v evropskih institucijah – evropskih poslancev, ministrov, predsednikov vlad, komisarjev in drugih uslužbencev – pri sprejemanju odločitev za boljše življenje ljudi v EU.

V času neverjetne hitrosti gospodarskega sveta, geostrateških političnih iger in zdravstvenih kriz je najpomembnejše, da pogledamo nazaj, kaj smo kot skupnost že dosegli. Na prehojeno pot smo lahko vsekakor ponosni. Potem pa se skupaj odločimo, kaj želimo kot EU v prihodnosti tudi postati. Zastavljenim ciljem bo potrebno slediti in jih izpolniti.

Dan Evrope lahko upravičeno praznujemo kot dan zmage nad vojnami, egoizmi in razdeljenostjo narodov. Naj živi mir, sodelovanje, solidarnost in enotnost v Evropski uniji!

Ljudmila Novak,
poslanka Evropskega parlamenta