ČE JE VLADA ŽELELA UPOŠTEVATI VLADAVINO PRAVA, DRUGE MOŽNOSTI KOT RAZVELJAVITEV POSTOPKA NI IMELA

DELI:
27.05.2021, NSi

Objavljamo pojasnilo v zvezi z odločitvijo vlade, da razveljavi postopek imenovanja evropskega delegiranega tožilca:

Na nacionalni ravni je postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev določen v 71.d členu ZDT-1, ki glede oblikovanja predloga za imenovanje EDT smiselno napotuje na ureditev kandidacijskega postopka za imenovanje evropskega tožilca v 71.č členu ZDT-1. V skladu s četrtim odstavkom navedenega člena se predlog za imenovanje EDT oblikuje tako, da se državnotožilski svet (DTS) po pridobitvi mnenja generalnega državnega tožilca (GDT) opredeli do prijavljenih kandidatur in oblikuje listo treh kandidatov za imenovanje EDT ter o tem obvesti prijavljene kandidate in MP. V skladu s petim odstavkom 71.č člena ZDT-1 se poziv po tem členu šteje kot neuspešen, če DTS na podlagi prejetih kandidatur oceni, da ne more oblikovati liste treh kandidatov za imenovanje EDT.

Iz vladnega gradiva št. 701-42/2020 z dne 9. 12. 2020 z naslovom “Seznanitev s predlogom Državnotožilskega sveta za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev – predlog za obravnavo” izhaja, da so se na javni poziv MP državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 160 z dne 6. 11. 2020, prijavili štirje kandidati. V skladu s tretjim odstavkom 71.č člena ZDT-1 je MP prejete kandidature posredovalo DTS v nadaljnjo obravnavo, ki je razgovore s kandidati in izbiro kandidatov opravil na 65. redni seji, ki je potekala 26. 11. 2020. MP je dne 4. 12. 2020 prejelo oblikovan predlog DTS za imenovanje dveh kandidatov (mag. Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja) za EDT.

DTS kljub prejetim štirim kandidaturam torej ni mogel oblikovali liste treh kandidatov za imenovanje EDT, temveč je poslal le imena dveh kandidatov. Zakaj je prišlo do izločitve dveh preostalih kandidatov po javno dostopnih podatkih ni mogoče preveriti, saj zapisnik 65. redne seje DTS ni objavljen na spletnih straneh DTS.

Glede na navedeno se javni poziv, objavljen v Uradnem listu št. 160/20 šteje za neuspešen, zato Vlada v tej fazi postopka ne more predložiti liste treh kandidatov pristojni instituciji EU, k čemur jo sicer zavezuje četrti odstavek 71. člena ZDT-1. Če je vlada želela upoštevati vladavino prava, druge možnosti kot razveljavitev postopka torej ni imela.