ČAS JE ZA SPREMEMBO: LJUBLJANA NAJ POSTANE ZDRAVA, VARNA IN UREJENA

DELI:
08.11.2022, NSi

Kandidatka NSi za županjo Mestne občine Ljubljana Mojca Sojar si je ob najavi kandidature zadala tri programske prioritete. »Verjamem v varno, zdravo in urejeno Ljubljano,« je poudarila.

Želimo urediti vsem dostopno javno zdravstvo. Skrbi nas predvsem dejstvo, da je velika večina Ljubljančanov brez osebnega zdravnika. V zdravstvenih domovih se soočajo z velikim pomanjkanjem družinskih zdravnikov, pediatrov, ginekologov in zobozdravnikov. Rešitev vidimo v vključevanju zasebnikov v mrežo javnih storitev, saj želimo, da bolnik pride do diagnoze in prave oskrbe hitro in takrat, ko jo potrebuje. Potrebno je urediti tudi službo nujne medicinske pomoči in takoj sprožiti postopke za izgradnjo mestne bolnišnice.

Ljubljana mora imeti čisto pitno vodo, to pa dosežemo z obnovo lokalne čistilne naprave in preprečitvijo gradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju.

Čista pitna voda pa pomembno vpliva tudi na kvaliteto pridelane prehrane in spodbujanje samooskrbe. Od izbruha nasilja v Ukrajini se širom Slovenije in Evrope soočamo z energetsko in prehrambno draginjo. Meščanke in meščane moramo zato spodbuditi k pridelavi lokalne hrane in jim zagotoviti več lokacij vrtičkov za najem ter postaviti lokalne tržnice v vsako mestno četrt. Zavzemamo se tudi za vzpostavitev še bolj učinkovitega sistema za razdeljevanje presežka uporabne hrane tistim, ki je nimajo.

Boljši zrak v mestnem središču je posledica boljše cestne infrastrukture, ki pripomore k večji pretočnosti. Z namenom, da ohranimo zelena pljuča Ljubljane, moramo zagotoviti tudi dovolj zelenih površin, čistih pločnikov in cestišč. Javni potniški promet je potreben izboljšav. Zavzemamo se, da bo večina prometa ostala na parkiriščih P+R, kar bomo zagotovili z izboljšavo javnega potniškega prometa. Občane bomo spodbujali, da uporabljajo nove peči s popolnim izgorevanjem. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za izgradnjo podzemne železnice. Osnovni krak bo Črnuče-Dolgi most in naslednji Šentvid-Zalog. Razširiti želimo tudi kolesarsko mrežo in vzpostaviti  digitalno platformo za obveščanje o stanju kolesarskih poti. Varne kolesarske poti bomo vzpostavili vzporedno ob železniških progah, ki imajo protihrupno ograjo. Poleg učinkovitega železniškega prometa želimo urediti tudi cestni promet s poudarkom na pretočnosti vpadnic. Želimo jih razširiti z izgradnjo drugega mestnega ringa, da bo od Celovške ceste, prek Dunajske in Zaloške ceste do Dolenjske ceste štiripasoven.

Nujno je tudi smiselno prostorsko umeščanje gradenj v Ljubljani, ki pa jim mora slediti spremljevalna komunala – kanalizacijski vodi, vrtci, šole, otroška igrišča, zdravstveni domovi, parkirišča, ceste, križišča in kolesarske steze, trgovine.

 Zavedamo se, da je podstat vseh družbenih sistemov varnost, ki je v vseh življenjskih obdobjih nujna. Zagotoviti moramo dostopna stanovanja za mlade in mlade družine. Nujno potrebujemo dovolj varovanih stanovanj, dovolj mest v domovih starejših občanov in ustreznega osebja. V vsako četrtno skupnost bomo umestili dnevno varstveni center za starejše občane. Posebno skrb bomo namenili prebivalcem s posebnimi potrebami v vseh starostnih obdobjih in nudili podporo prostovoljnim društvom in humanitarnim organizacijam pri podpori socialno šibkih. V Ljubljani moramo nujno čimprej sanirati tudi potresno nevarne stavbe in objekte.

Na področju energetske varnosti podpiramo uporabo obnovljivih virov energije, v katerih se bodo posamezniki ali večstanovanjske skupnosti lahko priklopili na sončne elektrarne na strehah javnih zavodov v lasti MOL, da bodo participirali z lastnimi finančnimi vložki in s tem imeli zagotovljeno elektriko.