BREZ VZGOJE O OHRANJANJU NARAVE IN SKRBI ZA ČISTO OKOLJE NE BO REZULTATOV

DELI:
04.02.2022, NSi

V prvi obravnavi zakona o varstvu okolja je poslanec Mihael Prevc v stališču poslanske skupine NSi izpostavil temeljne značilnosti zakona. Kot najpomembnejša je uvedba načela »proizvajalčeva razširjena odgovornost« (PRO), ki je sklop predpisanih ukrepov, ki zagotavljajo, da v fazi odpadkov znotraj življenjskega kroga proizvodov proizvajalci določenih proizvodov nosijo finančno ali finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadki iz proizvodov. V ta namen je predvidena uvedba ene organizacije, s katero naj bi se zagotovila  večja učinkovitost  in ekonomičnost sistema PRO.

Aleksander Reberšek je v razpravi na seji državnega zbora izpostavil, da je na Vlado Republike Slovenije že 20. oktobra prejšnjega leta naslovil vprašanje v povezavi z vzpostavitvijo kavcijskega sistema. Izpostavil je, da je uvedba kavcijskega sistema pomembna, ker v Sloveniji letno več kot 137 milijonov plastenk konča v naravi, na odlagališčih in sežigalnicah, kar pomeni, da ne gredo v reciklažo. Z uvedbo kavcijskega sistema bi dosegli več recikliranja, manj smetenja, manj stroškov in zagotovil dodatna delovna mesta. Veseli ga, da je minister Vizjak prisluhnil pobudi in bo uvrstil kavcijski sistem v Zakon o varstvu okolja.

Andrej Černigoj je v razpravi izpostavil številne okoljske teme, ki jih zakon naslavlja. Še posebej je izpostavil načelo krožnega gospodarstva, ki temelji na konceptu pozitivnega snovnega kroga, ki se usmerja v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. V razpravi je izpostavil tudi pereč problem smetenja v naravi, ki ga povzročajo ilegalni migranti v občini Ilirska Bistrica.

Tadeja Šuštar Zalar je izrazila zadovoljstvo da so v zakonu upoštevani cilji trajnostnega razvoja. Izpostavila je tudi, da zakon zasleduje cilj razbremenitve upravnih organov, kar je pozitivno z vidika debirokratizacije ob hkratnem zagotavljanju visokih standardov pri ravnanju z odpadki. Kot pomanjkljivost je izpostavila odsotnost mestnih četrti in krajevnih skupnosti iz zakona, saj so navadno ravno one najbolje seznanjene z okoljsko problematiko.

Jožef Horvat je v razpravi dodal, da ne smemo pozabiti na vzgojo, ki se začne v družini. Brez vzgoje o ohranjanju narave in skrbi za čisto okolje, še tako dober zakon ne more dati tudi dobrih rezultatov.

V poslanski skupini NSi zakon podpiramo, hkrati pa se zahvaljujemo tudi Zeleni zvezi, ki je pripravila nabor predlogov, s katerimi bomo v nadaljevalnem zakonodajnem procesu zakon še nadgradili in izboljšali.