BLAŽ PAVLIN ZA POSPEŠEN RAZVOJ DIGITALIZACIJE V PRAVOSODJU

DELITE TA
PRISPEVEK
15.10.2020, NSi

Predsednik parlamentarnega odbora za pravosodje Blaž Pavlin je pri obravnavi proračunov za naslednji dve leti na seji odbora izpostavil, da Nova Slovenija podpira povečanje sredstev na področju pravosodja. S tem namreč zagotavljamo nemoteno delovanje pravosodnega sistema ter hkrati omogočimo pogoje za samostojnost in neodvisnost pravosodnih organov.

Poslanec NSi je posebej poudaril pomen posodobitve delovanja organov slovenskega pravosodja: »Zelo podpiram, da bo ministrstvo pospešeno digitaliziralo delovanje posameznih segmentov v pravosodju, bi si pa tukaj želel še več napora in sredstev, s katerimi bi zagotovili več digitalizacije v pravosodju nasploh, še posebej pa na področju sodstva.«

Blaž Pavlin je spomnil tudi na vprašanje starejših obsojenih, ki težko prestajajo kazen v klasičnih zaporih. Na Ministrstvo za pravosodje je naslovil pobudo, da bi se to vprašanje v naslednjih letih uredilo ter tako zagotovilo vsaj osnovno človekovo dostojanstvo starejših obsojenih oseb.