BLAŽ PAVLIN ZA POSPEŠEN RAZVOJ DIGITALIZACIJE V PRAVOSODJU

DELI:
15.10.2020, NSi

Predsednik parlamentarnega odbora za pravosodje Blaž Pavlin je pri obravnavi proračunov za naslednji dve leti na seji odbora izpostavil, da Nova Slovenija podpira povečanje sredstev na področju pravosodja. S tem namreč zagotavljamo nemoteno delovanje pravosodnega sistema ter hkrati omogočimo pogoje za samostojnost in neodvisnost pravosodnih organov.

Poslanec NSi je posebej poudaril pomen posodobitve delovanja organov slovenskega pravosodja: »Zelo podpiram, da bo ministrstvo pospešeno digitaliziralo delovanje posameznih segmentov v pravosodju, bi si pa tukaj želel še več napora in sredstev, s katerimi bi zagotovili več digitalizacije v pravosodju nasploh, še posebej pa na področju sodstva.«

Blaž Pavlin je spomnil tudi na vprašanje starejših obsojenih, ki težko prestajajo kazen v klasičnih zaporih. Na Ministrstvo za pravosodje je naslovil pobudo, da bi se to vprašanje v naslednjih letih uredilo ter tako zagotovilo vsaj osnovno človekovo dostojanstvo starejših obsojenih oseb.