BERNARD MEMON: ŽELIM PRISLUHNITI LJUDEM

DELI:
10.11.2022, NSi

Kandidat za župana Mestne občine Maribor Bernard Memon je zavezan k dialogu in medsebojnem sodelovanju. »Moje vodilo pri vodenju občine bo predvsem to, da želim biti aktiven v dialogu z vsemi dejavniki v občini in iskati najboljše rešitve na sedanje izzive in tiste v prihodnosti,« je povedal Memon.

Načrti in zaveze, ki jih želi kandidat za župana Bernard Memon z močno svetniško skupino uresničiti v prihodnjih štirih letih so:

 • Zagotovili bomo nižje stroške za občane
 • Ustanovili bomo krizno skupino, ki bo iskala rešitve za spopadanje z energetsko krizo, za nižje položnice za občane in podjetja ter odzive na aktualno draginjo
 • Preverili bomo proračunske možnosti za urgentno subvencioniranje stroškov komunalnih obveznosti in sledili njihovim realizacijam
 • Vse komunalne storitve bomo racionalizirali tako, da bodo stroški storitev Javnega holdinga Maribor nižji, da se končno prepreči podvajanje stroškov iz naslova delovanja skupnih služb. Uvede se plačevanje vseh stroškov z eno skupno položnico (tudi e-položnico)
 • Racionalizacijo stroškov bomo dosegli z enotnim javnim naročanjem znotraj Javnega holdinga Maribor in prekinili dosedanje prakse podpisovanja svetovalnih pogodb z zunanjimi izvajalci
 • Vzpostavili bomo zelen in energetsko varčen Maribor
 • Energetska samooskrba mesta – sončne elektrarne na vsako nepremičnino v lasti Mestne občine Maribor in prioritetno na degradirana območja
 • Izkoristili bomo potencial reke Drave za izgradnjo in nadaljnjo nadgradnjo toplotne črpalke za sistem daljinskega ogrevanja
 • Za ureditev prometa okoli Maribora bomo dokončali severno in južno mariborsko obvoznico in tako razbremenili mestno jedro. Južno obvoznico bomo delno speljali pod zemljo, da ne bo odrezala zelenega zaledja od mesta. Ohranili bomo zelene pasove in jih še širili
 • Vsi občani bodo priključeni na vodovod
 • Maribor bo postalo mesto podjetništva
 • Aktivno bomo sodelovali s sosednjimi občinami pri nadaljevanju ideje »cargo centra«, primarna vloga mariborskega letališča naj bo izgradnja zelenega logističnega centra
 • Ideje in projekte bomo oblikovali od spodaj navzgor – od krajevnih skupnosti in mestnih četrti do končnih odločevalcev
 • Ustanovitev pokrajin, ki bodo pospešile investicijska vlaganja v delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, je nujnost
 • Uradnike in srednji menedžment mariborske občine bomo vključili v iskanje boljših rešitev – boljše normativne podlage in odprava administrativnih ovir

Bernard Memon bo s svojo kandidaturo prisluhnil ljudem in jim dal možnost, da soustvarjajo svojo in skupno prihodnost vseh Mariborčank in Mariborčanov. Župan pa mora biti po mnenju kandidata »Eden izmed vseh nas.«