ANDREJ ČERNIGOJ: V PRORAČUNIH ZA LETI 2021 IN 2022 TUDI VEČ SREDSTEV ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

DELITE TA
PRISPEVEK
09.10.2020, NSi

Na nujni seji odbora za obrambo, ki je obravnaval spremembe proračuna za leto 2021 in proračuna za leto 2022, je poslanec Andrej Černigoj povedal: »V veselje mi je, da se sredstva, namenjena obrambi, v primerjavi s proračunom, sprejetim v Šarčevi vladi za leto 2021, zvišujejo za dobrih 75 milijonov evrov na skupaj 636 milijonov evrov. Za leto 2022 pa so predvidena sredstva v višini 688 milijonov evrov, kar je 173 milijonov več kot v oceni realizacije za leto 2020.«

Poudaril je tudi, da bo možno velik del sredstev v proračunih za leti 2021 in 2022 zagotoviti iz evropskih sredstev, kjer si je Slovenija izpogajala izjemen razvojni okvir financiranja. V okviru instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« bo Slovenija lahko izkoristila okvirno 5,7 milijard evrov, od tega je 3,6 milijarde evrov posojil in 2,1 milijarde evrov nepovratnih sredstev.

V okviru ministrstva za obrambo deluje tudi Urad za zaščito in reševanje, v zvezi s katerim je Andrej Černigoj izpostavil: »Zdajšnja vlada sredstva za zaščito in reševanje glede na sprejeti proračun za 2021 povečuje za 8 milijonov evrov in za 2,6 milijona evrov v letu 2022. V letu 2021 je tako med drugim predvideno povečanje sredstev za sofinanciranje prostovoljnih organizacij, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme, za izgradnjo servisnega objekta Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v Sežani, za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo dodatnih prostorov Gasilske šole v ICZR na Igu, za poplavni podcenter Murska Sobota, podcenter za žled in vetrolom v Kočevju in podcenter za požare v naravi v Sežani ter za Nacionalni center Civilne zaščite pa tudi za vzpostavitev sistema množičnega obveščanja prebivalstva.«