ANDREJ ČERNIGOJ: V PRORAČUNIH ZA LETI 2021 IN 2022 TUDI VEČ SREDSTEV ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

DELI:
09.10.2020, NSi

Na nujni seji odbora za obrambo, ki je obravnaval spremembe proračuna za leto 2021 in proračuna za leto 2022, je poslanec Andrej Černigoj povedal: »V veselje mi je, da se sredstva, namenjena obrambi, v primerjavi s proračunom, sprejetim v Šarčevi vladi za leto 2021, zvišujejo za dobrih 75 milijonov evrov na skupaj 636 milijonov evrov. Za leto 2022 pa so predvidena sredstva v višini 688 milijonov evrov, kar je 173 milijonov več kot v oceni realizacije za leto 2020.«

Poudaril je tudi, da bo možno velik del sredstev v proračunih za leti 2021 in 2022 zagotoviti iz evropskih sredstev, kjer si je Slovenija izpogajala izjemen razvojni okvir financiranja. V okviru instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« bo Slovenija lahko izkoristila okvirno 5,7 milijard evrov, od tega je 3,6 milijarde evrov posojil in 2,1 milijarde evrov nepovratnih sredstev.

V okviru ministrstva za obrambo deluje tudi Urad za zaščito in reševanje, v zvezi s katerim je Andrej Černigoj izpostavil: »Zdajšnja vlada sredstva za zaščito in reševanje glede na sprejeti proračun za 2021 povečuje za 8 milijonov evrov in za 2,6 milijona evrov v letu 2022. V letu 2021 je tako med drugim predvideno povečanje sredstev za sofinanciranje prostovoljnih organizacij, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme, za izgradnjo servisnega objekta Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v Sežani, za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo dodatnih prostorov Gasilske šole v ICZR na Igu, za poplavni podcenter Murska Sobota, podcenter za žled in vetrolom v Kočevju in podcenter za požare v naravi v Sežani ter za Nacionalni center Civilne zaščite pa tudi za vzpostavitev sistema množičnega obveščanja prebivalstva.«