ANDREJ ČERNIGOJ: SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV NAJ IMA VEČJO VLOGO PRI PROMETU Z ZEMLJIŠČI, KI SO V JAVNEM INTERESU DRŽAVE

DELI:
12.11.2020, NSi

Na seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so poslanci obravnavali letno poročilo o delu in zaključnem računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 2019. Poslanec NSi Andrej Černigoj je izrazil zadovoljstvo z delom sklada in pohvalil izboljšave, razvidne iz poročila.

Izpostavil je kar nekaj problematik, ki se nanašajo predvsem na primorsko regijo, iz katere izhaja. »Na Obali je zelo težko priti do kmetijskih zemljišč. Tam ponekod prodajajo tudi oljčnike. Sprašujem se tudi, kako lahko na kmetijskih zemljiščih v lasti sklada gradijo ceste do vikendov,« je povedal. Zanimalo ga je tudi, koliko črnih gradenj je trenutno na državnih zemljiščih in kako Sklad rešuje to problematiko. Pohvalil pa je napredek pri nekaterih projektih: »Kot domoljuba me zanima stanje Biljenskih gričev. Tam vidim napredek in želim si, da bi zadevo izpeljali do konca.«

Kot zadnjo in najbolj perečo temo je Andrej Černigoj. izpostavil stečajne postopke podjetij, ki imajo v zakupu kmetijska zemljišča v lasti sklada. »Stečajni postopki so dolgotrajni, zato me zanima, ali ima sklad kakšno rešitev, da bi presekali ta gordijski vozel, kajti gre za velike površine. Kakšen je postopek v teh primerih?« je zanimalo poslanca NSi.

Poudaril je, da si v Novi Sloveniji želimo, da bi imel Sklad večjo vlogo pri prometu s kmetijskimi zemljišči, ki predstavljajo javni interes države.