ALI IMAMO V SLOVENIJI DOVOLJ ZDRAVSTVENEGA KADRA, DA SI LAHKO PRIVOŠČIMO TAKŠNO DELITEV ZDRAVSTVA, KOT JO NAPOVEDUJE NOVI ZAKON?

DELI:
29.05.2024, NSi

Ob napovedanih spremembah Zakona o zdravstveni dejavnosti smo v poslanski skupini NSi zahtevali nujno sejo odbora za zdravstvo. Poslanka dr. Vida Čadonič Špelič je sklic pojasnila z besedami: »Vlada je napovedala novo zakonodajo, ministrica pravi, da želi okrepiti javno zdravstvo. Kako? Da loči javno in zasebno zdravstvo. Da postanejo ponudniki, ki niso v javni zdravstveni mreži, pravzaprav sovražniki. Ali imamo v Sloveniji dovolj zdravstvenega kadra, da si lahko privoščimo takšno delitev zdravstva, kot jo napoveduje novi zakon? Vsi podatki kažejo, da ne.«

»Takšen poseg, kot ga je napovedala vlada, ne bo skrajšal čakalnih vrst. Kot je dejal neki zdravnik, »nastradali« bodo pacienti,« je bila jasna Čadonič Špelič.

»Podpiramo, da vemo, kdo kaj dela in koliko zasluži. Vendar ne na račun pacienta. V NSi se vedno sprašujemo, ali je pacientu, ki potrebuje zdravnika, res pomembno, kje je zdravnik zaposlen, v javnem zavodu, pri koncesionarju ali zasebniku. Angažirati bi morali vse kapacitete v zdravstvu. Ni dovolj zdravnikov in ostalega zdravstvenega osebja,« je poudarila poslanka.

Vida Čadonič Špelič je dejala: »Vsi, ki danes tukaj sedimo, si verjetno želimo enako, čim prej skrajšati čakalne vrste, čim prej prekiniti zdravniško stavko, čim prej zagotoviti pacientom oskrbo. Samo poti do tja so zelo različne. Spoštovana koalicija, želim si, da bi odločali v prid pacientom, ne pa proti zdravnikom.«

Odboru za zdravstvo smo predlagali, da sprejme dva sklepa:

  1. Odbor za zdravstvo poziva Ministrstvo za zdravje, da odbor pisno seznani z izhodišči novele Zakona o zdravstveni dejavnosti ter predstavi analizo, kako bodo te spremembe okrepile javno zdravstvo.
  2. Odbor za zdravstvo poziva Ministrstvo za zdravje, da pripravi ustrezno zakonodajno rešitev, ki bo za dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev in odpravo čakalnih vrst vključevala vse razpoložljive zdravstvene kapacitete.

Žal so koalicijski poslanci oba sklepa s preglasovanjem zavrnili.