ALI 20 % KULTURNE ELITE PREJME 80 % VSEH FINANČNIH SREDSTEV ZA KULTURO?

DELI:
08.09.2022, NSi

»Kaj je kultura?« se je v razpravi o dodeljevanju javnih sredstev na področju kulture najprej vprašala poslanka Iva Dimic. »Slovar pove, da je to skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja in tudi dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja, ustvarjanja

Kljub temu da kultura zajema široko polje človekovega delovanja, pa se razporeditev sredstev med različnimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, zdi neenakomerna. Poslanka Dimic se je ob tem spraševala, ali tako kot pravilo 80:20 velja na marsikaterem drugem področju, velja tudi za področje dodeljevanja javnih sredstev v kulturi. »Ali 20 % kulturne elite prejme 80 % finančnih sredstev za kulturo? Želela bi, da ministrstvo za kulturo naredi analizo in preveri, ali to drži. Seveda si želim, da to ne bi držalo,« je dejala poslanka.

Na seji so bili predlagani sklepi, ki Ministrstvo za kulturo pozivajo, naj pripravi analizo financiranja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, za obdobje od leta 2012 do 2021. Ob tem je Iva Dimic dodala: »Analiza se lahko opravi po kriterijih, s kakršnimi so bili objavljeni razpisi. Ti verjetno niso bili objavljeni kar tako, ampak so bili določeni kriteriji in po njih se lahko ocenjujejo dodeljena sredstva.«

V luči aktualne afere na področju kulture se je razprava na seji dotaknila tudi problematike spolnih zlorab in v kolikšni meri so te prisotne v kulturi. Iva Dimic je pri tem poudarila v preteklem mandatu sprejeto spremembo definicije spolnih zlorab: »Bilo je rečeno, da je spolno nasilje problem te družbe. Res je, zato sem podprla spremembo, da samo ja pomeni ja. Kakršno koli nasilje, verbalno, fizično, spolno, kaj šele s pomočjo zlorabe drog, je človeka nevredno dejanje. Tukaj je treba zaščititi najšibkejše.«

Ob tem je omenila medijsko izpostavljenost žrtev spolnih zlorab, ki si morda ravno zaradi tega ne upajo podati prijav. Vse prisotne je pozvala k sočutnemu pristopu, ki bo v prvi vrsti zaščitil žrtve in spodbudil k razkrivanju spolnih zlorab.

Vse predlagane sklepe, ki so Ministrstvo za kulturo pozivali k pripravi analize dodeljenih sredstev nevladnim organizacijam s področja kulture, vključno z namenom in višino dodeljenih sredstev, so koalicijske stranke zavrnile. Pristale niso niti na poziv k pripravi seznama organizacij, ki jim je bil odvzet status nevladne organizacije s področja kulture skupaj z razlogi za odvzem.