Aleksander Reberšek: Zoper koliko javnih uslužbencev je bilo uveden disciplinski postopek?

DELI:
16.12.2019, NSi

»Številni javni uslužbenci svoje delo opravljajo izjemno. Zato je še toliko huje, ker v javnosti odmevajo številni primeri nestrokovnega dela posameznih javnih uslužbencev in zdi se, da se v Sloveniji slabo uveljavlja inštitut njihove osebne odgovornosti,« je v poslanskem vprašanju dejal poslanec Aleksander Reberšek.

Poudaril je, da zakon o javnih uslužbencih v II. poglavju določa »načela sistema javnih uslužbencev«. Poseben poudarek je dan na načelu zakonitosti, strokovnosti in odgovornosti za rezultate. Javni uslužbenec mora ravnati v smislu dobrega gospodarjenja, tako da učinkovito uporablja javna sredstva. Javni uslužbenec je za kršitve disciplinsko odgovoren, lahko se ugotavlja njegova nesposobnost. Prav tako je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči delodajalcu pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti.

»Zato vas minister sprašujem, koliko postopkov zaradi nestrokovnega, nevestnega in nepravočasnega dela javnih uslužbencev je bilo sproženih v letih 2018 in 2019, v koliko primerih se je ugotavljala nesposobnost javnih uslužbencev, koliko je bilo primer disciplinske odgovornosti in koliko odpovedi zaposlitev javnih uslužbencev je bilo zaradi kršitev?« je zanimalo Aleksandra Reberška.