Aleksander Reberšek: Naj bela knjiga ne prinese črnega konca za naše vojake

DELI:
05.02.2020, NSi

»Bela knjiga o obrambi do leta 2035 predvideva 8000 pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske in 2000 pripadnikov pogodbene rezervne sestave. Vprašljivo je, ali je ob trenutnem sistemu možno doseči tak obseg SV, glede na to, da je bilo v letu 2019 v stalni sestavi 6414 pripadnikov, v pogodbeni rezervi pa 697, trend števila pripadnikov Slovenske vojske pa je padajoč – letno v Slovensko vojsko vstopi 100 novih vojakov, 300 jih izstopi,« je v začetku svoje razprave na odboru za obrambo povedal poslanec NSi Aleksander Reberšek.

Poudaril je, da se ljudje ne odločajo za vojaški poklic zaradi negotove usode vojakov po 45. letu ter zaradi nizke varnostne kulture in pomanjkanje domoljubja. Poudaril je, da se malokdo odloča za vojaški poklic, ker je socialna usoda pripadnikov negotova, to pa je utemeljil z zapisom vojaka na facebooku: »Ta teden je bil soborec iz vojske vržen na cesto, ker je dočakal 45 let. Sam je želel to delo opravljati do upokojitve, ampak so mu kot po navadi ponudili delo, ki ni niti za minimalno plačo, in ga je bil seveda prisiljen odkloniti, saj s tem denarjem ne bi mogel poskrbeti za svojo družino. Pa to še ni vse; posledično z odklonitvijo sramotno nizkega delovnega mesta ni mogel biti deležen odpravnine.«

Poslanec NSi je poudaril, da se lahko enako zgodi tudi avtorju spletnega zapisa, saj bo čez 2 leti tudi sam dopolnil 45 let. »Kaj o tem pravi Bela knjiga? »Ukrepi za urejen izhod pripadnikov Slovenske vojske po dopolnjenem 45. letu starosti bodo usmerjeni v zagotovitev pridobljenih pravic, urejanje položaja, finančne in druge ugodnosti.« Kaj si predstavljate pod »urejanje položaja«? Da vojake po 45. letu prerazporedite na delovno mesto z mnogo nižjo plačo, s katero ne morejo več dostojno poskrbeti za svojo družino? Je njihov trud za našo skupno varnost res tako malo cenjeno?« je poslanec NSi vprašal predstavnike ministrstva.

Aleksander Reberšek je poudaril tudi, da se za tako stanje slovenske vojske lahko zahvalimo tudi nizki varnostni kulturi Slovencev in pomanjkanju domoljubja. »Prvič, ljudje ne vedo, kaj varnost sploh je in kako se zanjo skrbi, in drugič, ne vedo, da so država tudi naši bližnji ter naše vrednote in način življenja, kar je treba varovati. Ljudem je treba povedati, da je vojaški poklic nekaj častnega in plemenitega. Tukaj poleg sprememb na področju obrambe potrebujemo tudi spremembe v naših glavah in v šolskem sistemu, da se bo doma in v šolah privzgajalo zdravo domoljubje,« je izpostavil.

Prepričan je, da potrebujemo konkretne in zelo realne spodbude, da se bo več ljudi odločalo za poklic vojaka. »Še posebej kar zadeva plače in alternativne zaposlitvene možnosti oziroma prešolanja za vojake, ki zaradi starosti tega poklica ne morejo več opravljati. Kdor je svoje življenje dal na razpolago domovini, si zasluži dostojno plačilo in dostojno obravnavo tudi po 45. letu. Naj bela knjiga ne prinaša črnega konca za naše vojake,« je še dejal poslanec NSi.