Aleksander Reberšek: Kako boste zmanjšali količino odpadne embalaže in skrajšali postopke za sprejem OPN?

DELI:
06.09.2018, NSi

Na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor je poslanec NSi Aleksander Reberšek kandidatu za ministra Juretu Lebenu postavil naslednja vprašanja, ki se tičejo plastičnih vrečk in odpadne embalaže. Zanimalo ga je tudi, kaj bo kot minister naredil, da bodo postopki od prve predložitve osnutka občinskega prostorskega načrta do njegovega sprejema stekli mnogo hitreje, kot je praksa sedaj.

Poslanec NSi je opozoril na enega večjih okoljskih problemov v Sloveniji, kar zagotovo je odpadna embalaža. »Alarmanten je podatek, da imamo kar 8.000 ton te embalaže in ne vemo, kam z njo. Kako boste kot minister vodili postopke zbiranja in odvoza oziroma, kako boste zmanjšali njihovo količino? Prepričan sem, da je izvor težav tudi nepregleden sistem,  ki ni v skladu z evropsko direktivo. Zakon o varstvu okolja namreč določa, da mora onesnaževalec plačati za nastalo odpadno embalažo. MOP pa je z uredbami vzpostavil sistem, kjer so dolžni stroške ravnanja z odpadno plačati le tista podjetja, ki dajo na trg 15 ton embalaže ali več. Kakšna je po vašem mnenju rešitev?« je vprašal.

Izpostavil je tudi problem neučinkovitosti postopka prostorskega načrtovanja občin, saj ta postopek od prve predložitve osnutka občinskega prostorskega načrta do njegovega sprejema v povprečju traja več kot tri leta in pol. »V postopkih načrtovanja posegov v prostor sodeluje preveč deležnikov, ki, žal, večinoma med seboj ne sodelujejo, občina pa je tista, ki mora pridobiti vsa potrebna soglasja in mnenja, da lahko sprejme OPN. Kako ob tem nameravate konkretno skrajšati rok za pripravo dokumentacije do sprejema OPN-ja? Se strinjate, da bi moralo za to zadostovati 6 mesecev?« je želel izvedeti Aleksander Reberšek.

Kandidatu za ministra pa je zastavil še eno bolj »lokalno« vprašanje o poplavni varnosti območja Vranskega, ki ga že leta ogrožajo visoke vode Merinščice. Idejna zasnova za ureditev Merinščice, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila izdelana že davnega leta 2013. »Poplavna varnost tega območja z leti hitro slabša, voda ob vsakem malo večjem deževju povzroča velikansko škodo tudi na stanovanjskih objektih in kmetijskih površinah. Zanima me torej, kako hitro boste začeli reševati tudi povsem konkretne lokalne probleme, ki so za prebivalce teh krajev izjemnega pomena?« je vprašal poslanec NSi.

Na odboru za infrastrukturo, kjer se je predstavila kandidatka za ministrico Alenka Bratušek, pa je poslanec Reberšek postavil tri vprašanja, ki se tičejo Savinjske doline. Zanimalo ga je kateri priključek od avtoceste A1 do Velenje podpira in če lahko prebivalci Savinjske doline računajo na obnovo državne ceste R2-447 odsek 0290 Ločica – Šentrupert ter kateremu projektu daje prednost – gradnji 2. tira ali 3. razvojni osi.