zdravstvozarisce

Zdravstveni sistem v Sloveniji je v zelo slabem položaju in potrebne so korenite spremembe. V drugih državah EU se zdravstveni sistemi nadgrajujejo na vsakih nekaj let, s čimer se laže odgovarja na izzive sodobne družbe, Slovenija pa je zaostala, pri čemer posledice neukrepanja najbolj občutijo prav državljani. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati (NSi) nam ni vseeno, kakšne zdravstvene storitve imamo državljani, zato ne moremo več čakati in zgolj poslušati obljub, da bo vlada pripravila zdravstveno reformo. V NSi smo prevzeli odgovornost in skupaj s strokovnjaki pripravili strategijo za zdravstveno reformo, ki jo dajemo v javno obravnavo.

Predlog NSi za prenovo zdravstvenega sistema krepi javno zdravstvo in v središče postavlja državljana, ki mora končno dobiti človeka vreden zdravstveni sistem.

Nastopiti mora čas sprememb, ki bo državljanom v prihodnosti zagotavljal varne in kakovostne zdravstvene storitve.

Cilj predloga zdravstvene reforme je nova organizacija slovenskega zdravstva, ki bo pripomogla k temu, da se vsakemu državljanu zagotovi enostaven in hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe. Predlog NSi ponuja rešitev za končanje čakalnih vrst in dob, ter konec korupcije in klientelizma v zdravstvu. Državljani bodo namreč imeli možnost in pravico, da za svoj denar samostojno izbirajo zavarovalnico, pri kateri imajo sklenjeno obvezno ali dodatno zavarovanje, da samostojno izbirajo izvajalce, pri katerih se bodo zdravili oz. bodo oskrbovani, in tako tudi sami odločali o načinu svojega zdravljenja.

Državljani bodo z novim modelom imeli možnost izbire med domačimi, tujimi, javnimi in zasebnimi izvajalci pod enakimi pogoji. Zavarovanec bo izbiral izvajalce glede na svoje potrebe glede na kakovost storitev ali čakalno dobo ali oddaljenost od svojega bivališča ali izvajalčeve reference. Prav tukaj je ključ za odpravo čakalnih vrst. Želimo zdravstvo, ki bo dostopno vsem.

Predlog zagovarja ohranjanje elementov obstoječega sistema in istočasno odpravlja njegove slabosti. Sistem, ki ga predlaga NSi, sloni na uravnavani konkurenčnosti ob zagotavljanju transparentnosti z jasno določenimi standardi in košarico pravic ter zagotavlja dologoročno stabilnost in vzdržnost.

Naloga politike je, da aktivno deluje pri teh izboljšavah. Predlog NSi, ki ga dajemo v javno razpravo, je korak v tej smeri. Vladi ponujamo priložnost, da pristopi k našim izhodiščem za zdravstveno reformo, saj časa ni več. V bližnji prihodnosti želimo opraviti razgovore z vsemi zdravniškimi organizacijami in sindikati ter ostalimi deležniki v zdravstvenem sistemu.

Drage državljanke in državljani, hkrati vabimo tudi vas, da se naši razpravi pridružite s svojimi predlogi, spremembami ali kritikami. Krščanski demokrati smo stranka blizu ljudem in želimo prisluhniti prav vsem dobrim predlogom, ki bi Slovenijo vodili k višjemu življenjskemu standardu. Predlagajte vaš ukrep in z veseljem ga bomo preučili.

NSi je pripravljena narediti dva koraka nazaj, če bo zato slovensko zdravstvo napredovalo za tri korake naprej.

JVpo

prenovazdravstva

zdrprenova

 

 

 

Zadovoljstvo državljanov

Sistem po meri ljudi, državljanov Republike Slovenije. Tudi slovenski državljan mora končno dobiti človeka vreden zdravstveni sistem. Torej, v središču je človek in njegovo preventivno ter kurativno zdravljenje.
Enovitost zdravstvenega sistema in dolgotrajne oskrbe

Zaradi prepletenosti področij menimo, da je smiselno enovita ureditev obeh področjih. Enovita ureditev zdravstvenega sistema in dolgotrajne oskrbe je tudi dobra praksa v tujini.
Jasna košarica pravic

Košarico, kjer so jasno določene pravice in standardi je potrebno oblikovati po načelu dolgoročne finančne stabilnosti, saj trenutna ureditev ni dolgoročno finančno vzdržna. Če ne bomo ukrepali pa se bo stanje zgolj slabšalo.
Dolgoročna finančna stabilnost sistema

Pri uvajanju sprememb je zelo pomembno, da zagotovimo dolgoročno stabilnost, saj je trenutni sistem ne zagotavlja in je finančno nevzdržen.
Umestitev standardov in normativov

Pomanjkljivost današnjega sistema je zagotovo tudi zagotovitev enakovrednih storitev posameznikom in primerljivost med enakimi storitvami posameznih izvajalcev, saj standardi in normativi niso vzpostavljeni. Za zagotavljanje kakovosti storitev in konkurenčnosti je čimprej potrebno vpeljati standarde in normative.
Vpeljava konkurenčnosti

Konkurenčnost med ponudniki osnovnega zdravstvenega zavarovanja in izvajalci zdravstvenih storitev ter izvajalci dolgotrajne oskrbe ter zavarovalnic je nujna, da lahko opravimo trenutne nepravilnosti. Ker pa sta zdravstvo in dolgotrajna oskrba področji, ki morata biti dostopni vsem državljanom, ne glede na socialni status, možnost plačila, starosti, etične pripadnosti itd. zagovarjamo regulirano konkurenčnost in sicer s strani države. Konkurenčnost bi pomenila kakovostnejše in hitrejše storitve ter konec čakalnih vrst in dob.
Konkurenca tako med izvajalci in kot tudi med zavarovalnicami ustvarja pritisk na krajšanje čakalnih dob. Plačila po izvedenih storitvah bodo omogočila večjo učinkovitost in pretočnost. S vpeljavo konkurenčnosti pa je možnost izbire zavarovalnice glede na premijo, ponudbo izvajalcev, čakalne dobe in druge storitve, ki jih nudi posamezna zavarovalnica.
Uporaba naprednih tehnologij

Nove tehnologije, ki se pojavljajo v svetu namreč prinašajo zelo uspešne rezultate zdravljenja. Predlagamo, da se v Sloveniji uporaba naprednih tehnologij ustrezno umesti, hkrati pa se jasno opredeli tudi uporaba starih tehnologij. To področje v Sloveniji trenutno ni ustrezno umeščeno.
Prednost preventivi

Analize namreč kažejo, da lahko z uspešno preventivo na marsikaterem področju močno znižamo stroške zdravljenja ter posamezniku lažje in hitreje pomagamo k ozdravitvi.
Preoblikovanje statusa izvajalcev

Da si lahko zasebni izvajalci in javni zavodi med seboj konkurirajo, je potrebno preoblikovanje javnih zavodov. Preoblikovanje mora slediti v smer ureditve oseb javnega prava po načelu gospodarskih družb.
Mednarodna uveljavitev izvajalcev, slovenskih inovacij in medicinskega znanja

Ugotavljamo, da ima slovenski zdravstveni sistem kljub ugotovljenim pomanjkljivostim, veliko odličnih izvajalcev storitev, inovatorjev ter vrhunskega medicinskega znanja, za katere bi bila potrebna še večja mednarodna uveljavitev. Številni strokovnjaki pa prav zaradi slabega in nedelujoče sistema, priložnosti iščejo v tujini, kar je velika škoda. Strokovnjake moramo znati zadržati v Sloveniji.
predlogi

Ime in priimek

E-pošta

Vaš predlog