ZAKONA, KI V OSPREDJE NE POSTAVLJA PACIENTA IN REŠUJE LE ZZZS, NE MOREMO PODPRETI

DELI:
15.12.2023, NSi

Slovensko javno zdravstvo se že dalj časa sooča z globoko krizo. Čakalne dobe so vedno daljše, uporabniki storitev pa vedno bolj nezadovoljni in zaskrbljeni. V državnem zboru so poslanci na decembrskem plenarnem zasedanju opravili razpravo in glasovanje o vladnem predlogu zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva. Razloge NSi za nasprotovanje vladnim rešitvam je v sklopu stališč poslanskih skupin predstavila poslanka Iva Dimic. Besedilo objavljamo v celoti.

Trenutno v državi nimamo izrednih razmer, ki bi opravičevale sprejemanje tako kompleksnega zakona po nujnem postopku. Razmere v zdravstvu so zaskrbljujoče. Pomanjkanje zdravstvenih delavcev tudi na primarni ravni, okrnjeni zdravstveni timi, predolge čakalne dobe in odhodi zdravnikov, kot tudi financiranje zdravstva v predlaganem zakonu niso ustrezno naslovljeni. Žal kljub dvoletnemu reševanju zdravstva s strani Vlade in obljubljenim reformam v zdravstvu, še vedno beležimo povečevanje števila bolnikov, ki čakajo v čakalnih vrstah nad dopustno dobo.

V Novi Sloveniji smo pričakovali zakonodajne rešitve, ki bi v prvi vrsti reševale problem dolgih čakalnih vrst. Predvsem bi morali poskrbeti, da ljudje prej pridejo na vrsto za zdravstvene storitve, da niso na primer dve leti na bolniški, ker prej ne dobijo datuma operacije. Boj proti absentizmu bi se moral začeti reševati torej na strani odpravljanja čakalnih vrst, ne pa z zniževanjem bolniških nadomestil in krajšanjem nadomestil z 20 nazaj na 30 dni v breme delodajalca. S takimi posegi stopate korak nazaj in težko breme bolniškega staleža prenašate na prekarne delavce, delodajalce in samostojne podjetnike, ki so samozaposleni.

Za reševanje dolgotrajnih bolniških odsotnosti je treba nujno spremeniti sistem invalidskih nadomestil, poklicne rehabilitacije in poskrbeti za uspešno vračanje dolgotrajno bolnih oziroma invalidov na trg dela, tudi seveda ob sodelovanju zdravnikov. Kljub zakonu problemi ostajajo, vi pa iščete samo denar in ne postavljate v ospredje pacienta. Današnji predlog zakona rešuje napačne odločitve koalicije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Odločitev in piar akcija o preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek je navrtala dodatno, 140 milijonsko luknjo v naš zdravstveni sistem.

Opozarjamo pa, da samo ob polnjenju vreče ZZZS z vedno novimi davki in obremenitvami, brez sprememb upravljanja in reorganizacije ZZZS rezultatov ne bo. Vsi bomo morali plačevati več, bolniki pa zaradi tega ne bodo imeli več pravic. Spet se ponavlja: več denarja manj pravic. Je to rešitev našega zdravstvenega sistema? Ne. Na to so opozarjali vsi deležniki, da ob nastajanju tega zakona ni bilo socialnega dialoga in konsenza. Tudi krčenje sredstev za prepotrebne investicije v naš zdravstveni sistem govori o vašem odnosu do zdravstva. Do leta 2026 ste jih močno oklestili in za obdobje od leta 2026 ste jih povečali, pa čeprav so sredstva vezana na evropski denar in na sredstva za pomoč in okrevanje. Očitno ne bomo izkoristili vsega, kar nam Evropa omogoča. Ne želite, ali mogoče ne znate počrpati vseh sredstev.

V Novi Sloveniji opozarjamo, da je potrebno v okviru javnega zdravstva prebivalcem Republike Slovenije zagotavljati pravočasno dostopnost do zdravstvenih storitev. V primerjavi z večino držav Evropske unije imamo v Sloveniji slabšo dostopnost do zdravstvenih storitev, neizpolnjene potrebe po zdravstveni oskrbi so v Sloveniji višje, kot je povprečje držav OECD. Nesprejemljivo je, da ljudje, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje, ne pridejo do zdravstvene oskrbe, ko jo potrebujejo. Zakon ste z amandmaji res v dveh tretjinah spremenili. Dva amandmaja od Nove Slovenije sta bila sprejeta, tako smo za današnje branje vložili še tri dodatne amandmaje.

V Novi Sloveniji v središče postavljamo pacienta, zato zakona, ki ni namenjen pacientom in rešuje le ZZZS, ne moremo podpreti.