ZAKAJ SE VLADA NE ODZOVE NA PROBLEM POMANJKLJIVEGA ZNANJA SLOVENŠČINE TUJIH OTROK V ŠOLAH?

DELI:
25.03.2024, NSi

»Ravnatelji opozarjajo na vedno več tujih otrok, ki ne znajo slovenščine in hodijo v šolo samo sedet. Pravijo, da šole delu s priseljenci niso kos. Trenutni način dela z učenci priseljenci ni ustrezen, saj so njihove možnosti zaradi neznanja jezika precej manjše, kar pa dejansko vodi v diskriminacijo,« je uvodoma v poslanskem vprašanju predsedniku vlade zanimalo poslanca NSi Jožefa Horvata.

Te dni nam pišejo številni ravnatelji iz cele Slovenije, eden izmed njih je tudi Ravnatelj OŠ Stražišče, ki je v eni izmed nedavnih izjav dejal: »Letos imamo v prvem razredu otroka, ki hodi v šolo samo sedet. Kot šolnika me boli, ko razmišljam, kaj mi kot družba naredimo za te otroke. Za vsakega bi rad videl, da je primerno obravnavan, ne glede na to, od kod pride.«

V NSi smo dvakrat vložili novelo Zakona o osnovni šoli, v kateri smo predvideli, da bi:

  • otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, pred vključitvijo v osnovno šolo opravljali preizkus slovenščine, prilagojen njihovi starosti. Otroci, ki se vključujejo v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, bi opravljali preizkus na ravni A1, otroci, ki se vključujejo v drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje pa na ravni A2.

Če otroci preizkus slovenščine opravijo, se vključijo v ustrezen razred osnovne šole. Če preizkusa ne opravijo, se vključijo v enoletno pripravljalnico. Pripravljalnica obsega intenzivno učenje slovenskega jezika in kulture, obenem pa otrok obiskuje tudi predmete šport, likovna umetnost in glasbena umetnost ter po presoji ravnatelja tudi druge predmete in dejavnosti v obsegu najmanj 5 ur tedensko skupaj z ostalimi vrstniki. »Predlog ste dvakrat zavrnili, češ da spremembe niso potrebne. Potem ste prišli s svojo novelo Zakona o osnovni šoli, s katero ste predvideli, da bi se učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski, k pouku obveznih predmetov lahko vključujejo postopoma glede na znanje slovenskega jezika. Ob vključitvi v osnovno šolo se udeležijo začetnega pouka slovenščine v okviru dopolnilnega izobraževanja, ki se lahko izvaja med izvajanjem obveznega programa. Učenci priseljenci iz drugih držav, ki se prvič vključijo v osnovno šolo v Sloveniji v drugem ocenjevalnem obdobju šolskega leta, so lahko neocenjeni iz posameznih predmetov tudi ob zaključku pouka v naslednjem šolskem letu, vendar lahko vseeno napredujejo v naslednji razred,« je dejal Horvat.

Poslanca je zanimalo naslednje: Kaj boste naredili za boljše znanje slovenščine v osnovnih šolah? Kaj boste naredili, da se tujim otrokom v Sloveniji dejansko omogoči enako izhodišče za njihov uspeh v nadaljnjem življenju?

Odgovor Predsednika Vlade si preberite TUKAJ.