VLADA Z UVAJANJEM PREPOVEDI OGREVANJA NA LESNO BIOMASO RESNO OGROŽA SOCIALNO ŠIBKE IN DRUGE RANLJIVE SKUPINE

DELI:
29.01.2024, NSi

Redno plenarno zasedanje državnega zbora poslanci pričenjajo z obravnavo poslanskih vprašanj predsedniku vlade in posameznim ministrom. »V zakonodajni postopek je koalicija vložila predlog Energetskega zakona, ki prepoveduje projektiranje in vgradnjo kotlov na zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin v novih stanovanjskih stavbah. Prav tako bo v strnjenih naseljih prepovedano projektiranje in vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v stanovanjskih stavbah. Pri vsem tem pa je najbolj problematična prepoved ogrevanja na trdna goriva, kamor sodi tudi lesna biomasa,« je v poslanskem vprašanju predsedniku vlade opozoril poslanec NSi Janez Žakelj.

V Sloveniji gozdovi pokrivajo 58 % površine države. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. »Številni socialno ogroženi se za ogrevanje z lesom odločajo, ker gre za najcenejši način ogrevanja. Predlog EZ-2 tudi močno omejuje podeljevanje novih koncesij za zgraditev in upravljanja omrežja za distribucijo plina lokalnim skupnostim ter podaljševanje že obstoječih koncesij,« je nadaljeval Žakelj.

V NSi menimo, da je treba razčistiti vse okoliščine, saj obstaja tveganje, da bi zasebni interesi vplivali na oblikovanje prihodnje energetske politike Slovenije. »Na podlagi vsega navedenega me zato zanima, zakaj uporabo lesne biomase prepovedujete? Temu odločno nasprotujejo tudi vsa panožna kmetijsko-gozdarska združenja,« je še dodal poslanec.

Odgovor predsednika vlade lahko preberete TUKAJ.