Vlada vsako napoved gospodarske rasti izkoristi za povečevanje državne porabe

DELI:
15.11.2017, NSi

»V NSi nas ne preseneča več, da vlada vsako napoved gospodarske rasti izkoristi za višanje meja in povečevanje obsega državne porabe,« je poudaril Jožef Horvat.

Poslanec NSi je kritično nastopil do odloka za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020. Ta je zasnovan na pozitivnih obetih za slovensko gospodarsko rast v prihodnjih letih, a povečuje državno porabo.

Visoki javni izdatki zahtevajo velike proračunske prilive

V letu 2018 se namreč po predlogu najvišji obseg izdatkov za sektor država povišuje kar za 132 milijonov evrov, obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za 20 milijonov evrov, najvišji obseg izdatkov za državni proračun pa se poveča za 50 milijonov evrov.

»Javna poraba kot delež v bruto domačem proizvodu je en od pomembnejših kazalnikov na področju fiskalne politike. Visok delež javnih izdatkov v BDP zahteva velike proračunske prilive ter posledično obsežne davčne obremenitve. Slovenija je v primerjavi s povprečjem OECD še vedno med državami z nadpovprečnim odstotkom javnih izdatkov kot deležem v BDP,« je bil v stališču jasen poslanec Horvat, ki je dodal: »To, da vlada vztrajno povečuje proračunske izdatke kaže na to, da se trend zniževanja odstotka javnih izdatkov v BDP ne bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, ampak bo stanje tega kazalnika odvisno zgolj od gibanja gospodarske rasti.«

Imamo visok strukturni deficit, ker ne naredimo reform

Tudi fiskalni svet je opozoril na to, kako pomembno je strukturno ravnovesje, v katerem niso všteti enkratni in konjunkturni vplivi in je na dolgi rok vzdržno. Ta opozorila nas pripeljejo do vprašanja izvajanja reform.

Povsem jasno je, da imamo visok strukturni deficit, saj vlada Mira Cerarja ni pripravila nobene pomembne reforme. »Demografsko problematiko vlada rešuje z ustanavljanjem demografskega sklada, namesto, da bi se resno soočila s padanjem števila rojstev. Namesto davčne reforme se v parlamentu vedno znova srečujemo s kozmetičnimi popravki. Zdravstvene reforme, pokojninske reforme ter reforme trga dela seveda ne bomo dočakali. Birokracija še naprej obremenjuje gospodarsko pobudo,« je bil kritičen podpredsednik NSi.

Preberite še o tem kakšne predloge je NSi predlagala za izboljšavo proračuna, pa so bili zavrnjeni ali preslišani. (TUKAJ)

Preberite tudi stališče NSi o celotnem predlogu proračunov za leti 2018 in 2019. (TUKAJ)