UPRAVA ZA VARNO HRANO BO TUDI ZARADI PRIPOROČIL NSi MORALA DELOVATI BOLJ TRANSPARENTNO IN V ZAŠČITO POTROŠNIKOM

DELI:
04.10.2023, NSi

»V NSi z vsem zanimanjem spremljamo vse, kar se dogaja na področju kmetijstva. Še posebej na področju z oskrbo s hrano in na osnovi tega tudi na področju zagotavljanja varne hrane. Z obveščanjem in odzivnostjo Uprave za varno hrano smo se v preteklosti že ukvarjali na primeru Marinblu, vendar se žal kljub sprejetim sklepom, ki bi izboljšali obveščanje Uprave, ni zgodilo praktično nič,« je uvodoma v razpravi na odboru državnega zbora za kmetijstvo dejala predlagateljica seje dr. Vida Čadonič Špelič.

Letošnje poletje smo bili ponovno priča, ko so inšpektorji Uprave za varno hrano v posameznih živilih odkrili strupe (ostanke pesticidov) in o tem niso sistematično obvestili javnosti. »Že v lanskem letu je bil klorpirifos v sadju ugotovljen v številnih državah, o čemer  so javnost v teh državah obveščali Na osnovi tega bi potrošniki v Sloveniji pričakovali, da je naša Uprava za varno hrano še posebej pozorna pri uvoženem ali kupljenem sadju. Letos je šlo za uvoz srbskih sliv in kumaric. Ker gre za državo, ki ni članica EU, bi morala biti Uprava še posebej pozorna,« je prepričana poslanka.

O nepravilnostih so potrošnike pred Upravo obveščali novinarji oz. sredstva javnega obveščanja, da je bil v slivah odkrit zdravju nevaren klorpirifos in ga je zaradi tega leta 2020 EU tudi prepovedala. »Zgolj slučajno se je upravi zareklo, da smo že v juniju pojedli breskve, ki so tudi vsebovale pesticid, ki ga tam ne bi smelo biti. Pri tem niti niso želeli razkriti imena trgovcev, kje je bilo to sadje distribuirano, saj gre po njeno za poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost ima tako prednost pred javnim zdravjem. Uprava je tako prestopila mejo svojih pooblastil, temeljna vloga Uprave pa bi morala biti zaščita potrošnikov,« je opozorila dr. Čadonič Špeličeva.

Zaradi vseh teh razlogov smo v NSi vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za kmetijstvo, s katero želimo, da se primer srbskih sliv ne ponovi več. Na seji odbora je v razpravi poslanec NSi Jožef Horvat izpostavil, da je »glavni povod in želja NSi pri sklicu te seje zaščita slovenskega potrošnika. Leta 2017 je bila izvedena anketa, ki je pokazala, da 72% anketirancev misli, da uživamo manj varno hrano kot v preteklosti. Želimo in stremimo k temu, da se vzpostavi večje zaupanje potrošnikov v hrano, ne glede na to, od kje prihaja,« je poudaril Horvat.

Na seji sta bila sprejeta tudi oba predlagana sklepa:

  1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin k izvajanju uradnega nadzora živil glede na dejanska tveganja in k javni objavi kriterijev določitve tveganj.
  2. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, naj zagotovita, da bodo rezultati nadzora surovin in živil na voljo javnosti v realnem času. V ta namen naj pripravita in objavita protokol obveščanja javnosti.

Fotografija: Državni zbor/Matija Sušnik