SPREMEMBE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA POUDARJAJO SLOVENSKO KULTURO IN EVROPSKE VREDNOTE

DELI:
22.12.2021, NSi

Poslanec Aleksander Reberšek je na seji državnega zbora pojasnil, zakaj v NSi podpiramo spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Če želimo, da bo slovenski šolski sistem ustvarjal mlade, ki bodo razvijali svoje ideje, s katerimi bodo reševali probleme ljudi, potem potrebujemo spremembo v pristopu, torej spremembo šolskega sistema. Opustiti bi morali sistem, v katerem je za dobro oceno pomembno pomnjenje čim večjega števila neuporabnih podatkov. Ljudje smo nadarjeni za različne stvari, zato je pomembno, da šolski sistem išče znanje pri predmetih, ki mladim ležijo, ne pa neznanja pri predmetih, ki jih ne marajo. To smo v Novi Sloveniji zapisali v svoj volilni program že leta 2018.  Šolski sistem, mora izobraževati in izobraziti, mora vzgajati in tudi vzgojiti- mlade ljudi v odgovorne in dobre državljane.

Današnji Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFI- N), prinaša spremembe, ki so se zaradi popravljanja in spreminjanja področnih zakonov v preteklih letih, pokazale kot potrebne. Na področju izobraževanja se poleg ciljev: pomen radovednosti, ustvarjalnost, domišljije in intuicije ter razvijanja neodvisnega mišljenja, dodaja  nov cilj: vzgajanja in izobraževanja s poudarkom na slovenski kulturi in evropskih vrednotah. To je pomemben cilj za naš slovenski narod,  za ohranjanje naše kulture in tradicije, ki se zaradi hitrega načina življenja in preseljevanja izgublja ter izginja.

Kar 27 uglednih Slovenskih posameznikov s prvopodpisanim Borisom Pahorjem, so želeli z javnim pismom pozvati k široki strokovni in obče državljanski razpravi, kakšno šolstvo v Sloveniji dejansko imamo in kakšnega bi zares morali imeti.  Njihov apel je naslovljen tudi na Pedagoško stroko, ki temu cilju nasprotuje in po njihovih besedah, očitno ne razume svojega poslanstva v demokratični in pravni državi. Kot taka torej ni pedagoška in še manj stroka. Pri njenem javnem delovanju jo očitno vodijo prav tisti motivi, ki jih sama očita demokratično izvoljenim poslancem Državnega zbora. Namreč politika, in to v njih samih. Zakon, ki med cilji vzgoje in izobraževanja ne bi zahteval dodatnega cilja, ki poudarja slovensko kulturo in evropske vrednote, bi bil po mnenju podpisnikov protiustaven,” so med drugim zapisali v pismu.

V Zakonu pa so še druge dobre rešitve. Modernizira in digitalizira se šolstvo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bo zaradi poenotenja vodenja  evidenc in dokumentov  vzpostavilo enoten informacijski sistem, v katerem bodo osnovne in srednje šole prešle na poenoteno in standardizirano informatizirano vodenje teh evidenc in dokumentov. Enoten informacijski sistem bo hkrati nudil ustreznejšo podporo ministrstvu pri spremljanju vzgojno-izobraževalnega dela in načrtovanju politik, vzpostavitev enotnega informacijskega sistema bo omogočala povezljivost podatkov in standardizacijo procesov, razbremenil bo administrativno delo v šolah in zmanjšal tveganja za napake itd. Torej šolski sistem z analizami podatkov lažje spremljamo, ga prilagamo in izboljšujemo.

Spremenjena sestava sveta vrtca in šole, zagotovo prinaša večjo uravnoteženost pri odločanju in vodenju šole. Uravnotežena sestava svetov šol prinaša več dialoga in želje po iskanju skupnih rešitev. To so izrecno zapisali tudi v Zvezi aktivov svetov staršev, kjer si želijo dobrega sodelovanja.

Zagotovo pa je  ena najpomembnejših sprememb tega zakona, ne le za nekaj tisoč pomočnic vzgojiteljic, ampak tudi za vse nas, starše sprememba, ki omogoča, da lahko pomočnik vzgojitelja napreduje v naziva mentor in svetovalec:

S tem se pomočnikom vzgojiteljem omogoči enakopravnejši položaj in prizna pomembno vlogo pri vzgoji in skrbi za najmlajše. Res je, dolga leta so čakali na spremembe, protestirali, pisali pozive in opozarjali na velike razlike pri skoraj enakem delu – to je skrbi za naše najmlajše. Danes s tem zakonom to popravljamo in prav je, da jim s tem priznamo, da opravljajo izjemno pomembno delo. Vzgajajo naše otroke, bodoče učence, dijake, študente in odgovorne državljane.