MATEJ TONIN: LJUDJE PRIČAKUJEJO SPREMEMBE

DELI:
19.03.2024, NSi

Slovenija je v globoki politični krizi. Stavkovni val in protesti po celotni državi, nerazumni zakonodajni predlogi, zaskrbljujoča gospodarska in javno-finančna situacija so zgolj pokazatelj mnogo večjih in globljih problemov slovenskega političnega prostora. Vedno nove afere in vladne kadrovske rošade kažejo, da spremljamo klavrni propad že četrtega projekta “novih obrazov”. Dve leti mrtvega teka zaradi neoperativnosti, neučinkovitosti in brezidejnosti aktualne vlade sta prinesli hitro razgradnjo ključnih podsistemov države, ki že močno vplivajo na življenje in blaginjo ljudi. Ob udobni parlamentarni večini je preprosto neverjetno, da vlada v dveh letih ni bila sposobna izvesti niti ene resne reforme, pohvaliti se ne morejo niti z enim pomembnejšim rezultatom. Gre verjetno za največjo zamujeno priložnost v zadnjem desetletju …

Pod preteklimi vladami novih obrazov smo se v Sloveniji žal navadili spregledati in preslišati številna resna opozorila strokovnjakov, da Slovenija pluje v napačno smer in da bodo posledice zgrešenih politik boleče. Na primer opozorila številnih ekonomistov, da moramo nujno izboljšati konkurenčnost našega poslovnega okolja s hkratno davčno razbremenitvijo srednjega sloja in najbolj ustvarjalnega dela naše družbe. Pozive zdravstvenih strokovnjakov, da moramo reformirati slovenski javni zdravstveni sistem, drugače nam bo razpadel pri “živem telesu”. Številna utemeljena opozorila varnostnih analitikov, da nelegalne migracije predstavljajo resno tveganje in ne prinašajo zgolj “kulturne obogatitve”. In nenazadnje – resna svarila da naše energetske politike ne moremo graditi zgolj na sončnih panelih in vetrnicah, saj bo to pomenilo uničenje naše industrije in enormno podražitev položnic za ljudi.

Navadili smo se na to, da ni nič narobe, če nam gre vsako leto malo slabše. Zdi se, da smo se sprijaznili tudi s tem, da vsaka vlada novih obrazov z državo upravlja nekaj slabše kot njena predhodnica. Nekako pa so ljudje vseeno mislili, da se bo račun na koncu izšel. Sedaj se prvič resno kaže, da temu ne bo tako … Neoperativnost vlade in nezmožnost izvedbe ključnih reform namreč že bistveno vplivata na življenje ljudi. Stavka zdravnikov je povsem paralizirala že tako razpadajoči javni zdravstveni sistem in ljudi upravičeno skrbi, kaj jih čaka, če zbolijo. Zaradi nesmislov zelenega prehoda se zapirajo energetsko intenzivne tovarne (npr. Talum), številni so ostali brez služb. Zaradi visokih cen ogrevanja imamo prve proteste in če ne bo kmalu revizije evropskega zelenega dogovora bodo cene elektrike na položnicah še mnogo višje. Poslabšanje varnostne situacije lahko opazimo na ulicah naših mest in protestih lokalnega prebivalstva, ko jim Vlada želi vsiliti nov, »začasen« azilni dom.

Če se je vlada dve leti ukvarjala predvsem sama s sabo, bomo v nadaljevanju mandata očitno spremljali medsebojno uničevanje in kanibaliziranje koalicijskih partnerjev, obračune različnih levih interesnih omrežij in plenjenje na vsakem koraku. Zdi se, da usode in življenje ljudi politike ne zanimajo, prihodnost države je porinjena na stranski tir – in takšna situacija ni dobra za nikogar. Ključno vprašanje odgovorne politike je, kako iziti iz te nezavidljive situacije.

Ključna odgovornost za to je v rokah vlade, ki bi morala storiti vse, da močno pregreto situacijo v državi umiri. Namesto napadov in medijskih diskreditacij vseh, ki se z njeno politiko ne strinjamo, bi morala s simbolnimi gestami pokazati vsaj nekaj širine in politične modrosti. Umakniti bi morala najbolj sporne zakonske predloge, ki upravičeno razdvajajo javnost in na katere je opozicija morala odločno opozoriti. Vsem, ki protestirajo in stavkajo, pa bi vlada z različnimi kompromisnimi dejanji morala pokazati, da si želi najti dogovore za pogajalsko mizo in ne na ulici.

V Novi Sloveniji menimo, da bi morala vlada čim prej narediti naslednje simbolne, a ključne politične korake, ki bi prispevali k stabilizaciji in pomiritvi razmer v državi.

Umik dveh spornih zakonskih predlogov, ki najbolj delita javnost: Energetski zakon in Zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Vlada naj opusti namere po omejevanju rabe lesne biomase in zemeljskega plina za ogrevanje. Namesto uvajanja pouka jezikov nekdanje Jugoslavije naj uvede intenzivne tečaje slovenščine, da se bodo tuji otroci čim hitreje naučili jezika in bodo lahko sodelovali pri pouku. Opozicija bi na drugi strani lahko opustila aktivnosti za sklic referendumov.

Potrebujemo takojšno rešitev za prekinitev stavke zdravnikov, saj so dejansko ogrožena življenja in zdravje ljudi. Predlagamo oblikovanje samostojnega plačnega sistema za zdravstveni sistem v začetni fazi z enako maso plač. To bi odprlo pot, da si deležniki v zdravstvenem sistemu ustrezneje uredijo vse specifike poklicne skupine in pravičneje uredijo medsebojna plačna razmerja ter seveda prekinejo izčrpljujočo stavko.

Učinkovitejše upravljanje z migracijami. Zavarovati je potrebno naše meje, hkrati pa mora vlada na svetu EU jasno zahtevati spremembo migracijske politike z boljšo zaščito zunanjih meja in spremembo evropske zakonodaje, da se prepreči zlorabo azilnih postopkov.

Slovensko gospodarstvo potrebuje pozitivne signale. Slovenija je lani beležila najvišji padec industrijske proizvodnje med državami članicami EU (- 10,2 %), kar je zelo zaskrbljujoče. Izboljšanje poslovnega okolja, konkurenčne cene energentov in debirokratizacija so nujni, da ohranimo gospodarsko aktivnost in stabilne prilive v proračun.

Vlada naj resno preuči zahteve kmetov in naj odstopi od predvidene obdavčitve neposrednih plačil kmetom, ki delujejo na območjih z omejenimi dejavniki (OMD). Načrtovana dodatna obdavčitev bi prizadela več kot 45.000 slovenskih kmetij in bi predstavljala nov udarec za slovensko podeželje.

Če vlada ne premore politične modrosti, da bi naredila nekaj minimalnih in simbolnih korakov za pomiritev razmer in hkrati ne zmore izvesti nobene ključne reforme, bi glede na drastičen upad javno-mnenjske podpore morali začeti pogovore o izvedbi predčasnih volitev.

Dolžnost vsake odgovorne politične stranke je poiskati rešitve na ključne izzive, ki jih pred nas postavlja negotova prihodnost. Slovenija ima izjemne potenciale, najti pa je potrebno pot in načine, da jih udejanjimo. Nova Slovenija jih bo iskala v okviru Zbora za prihodnost, kjer bomo v dialogu z uveljavljenimi domačimi strokovnjaki analizirali vzroke za obstoječe stanje in oblikovali nabor ukrepov za prihodnost Slovenije.

Ljudje spremembe pričakujejo, država jih nujno potrebuje. Dolžnost politike je, da najde pot, da te spremembe izvede.

Matej Tonin, predsednik NSi