POSLANSKI VPRAŠANJI PREDSEDNIKU VLADE: LJUDJE SO NAVELIČANI IZGOVOROV GOLOBOVE VLADE

DELI:
18.06.2024, NSi

Junijsko plenarno zasedanje državnega zbora so poslanke in poslanci pričeli z vprašanji predsedniku vlade in ministrskemu zboru. Janeza Žaklja je zanimal načrt vlade za reševanje stavk zdravnikov, uslužbencev na upravnih enotah ter vojakov in policistov. Poslanka Iva Dimic pa je v svojem vprašanju predsedniku vlade opozorila na naraščajoč pojav nasilja v šolah. Podrobnejšo vsebino vprašanj in odgovore Roberta Goloba objavljamo v celoti.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Zaposleni na upravnih enotah so že dlje časa nezadovoljni. V Sindikatu državnih organov Slovenije opozarjajo na nizke plače in preobremenjenost z velikim pripadom zadev. Na 34 od skupno 58 upravnih enot so s 15. majem začeli stavkati vsakodnevno do izpolnitve zahtev. Še na 15 upravnih enotah pa ohranjajo stavkovne srede. Ob tem pa v sindikatu državnih organov opozarjajo na pritiske, ki so jih deležni stavkajoči. Stavko in protest napovedujejo tudi policijski in vojaški sindikati.

V tem času so se že tako dolge čakalne vrste pri zdravnikih še podaljšale, obisk upravnih enot pa praktično nemogoč. Zanima me, na kakšen način in kdaj se boste lotili reševanja omenjenih težav, ki dnevno pestijo državljanke in državljane?

Odgovor predsednika vlade je dostopen TUKAJ.

Pred nekaj dnevi je ponovno prišlo do medvrstniškega nasilja na osnovni šoli, tokrat v Brežicah. Ravnateljica brežiške osnovne šole je dejala: “Dolgo smo govorili, da je v šoli varno, da se ne bo nič zgodilo. Danes tega ne morem več trditi. Kot ravnateljica popolne varnosti ne morem zagotoviti. Brez policistov si dela v šoli trenutno ne predstavljam.” Od 130 učencev so naslednji dan prišli v šolo le štirje. Vedno znova nas pretresajo poročila o podobnih dogodkih, vendar kakšnih konkretnih rešitev še vedno nismo slišali ne videli. Ustanovljena je bila zgolj medresorska delovna skupina, ki naj bi pripravila smernice, kako nasilje prepoznati in ga ustrezno obravnavati. Vaša vlada in koalicija pa zavračata vsakršne konkretne konstruktivne predloge.

Maja lani smo na skupni seji Odbora za vzgojo in izobraževanje in notranje zadeve sprejeli štiri od šestih sklepov na predlog Nove Slovenije. Sklepi so bili soglasno sprejeti. V njih sta odbora predlagala vladi, da prouči veljavno zakonodajo in predlaga spremembe, ki bi učitelje, vzgojitelje in ravnatelje opolnomočile s pedagoško avtoriteto in avtonomijo, omejile možnost poseganja staršev v strokovne odločitve. Da bi Zavod Republike Slovenije za šolstvo pregledal vlogo vzgojnih načrtov v osnovnih šolah in podal priporočila za njihovo nadgradnjo, da bi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje opravilo analizo ukrepov zakonodajnih sprememb, ki so bile sprejete v drugih državah Evropske unije in so s preprečevanjem nasilja med mladostniki bile učinkovite. Sprejet je bil tudi sklep o pozivu Vladi, naj preuči pobudo za uvrstitev spletnega ustrahovanja med kazniva dejanja v vseh državah članicah Evropske unije, ter da bi v roku šestih mesecev pripravili dopolnitve zakonodaje za učinkovitejšo obravnavo spletnega ustrahovanja. Seznanjeni smo bili z analizami. S kakšnimi konkretnimi zakonodajnimi predlogi pa ne, kljub temu, da so omenjene sklepe podprli tudi koalicijski poslanci in da je od te seje minilo že več kot leto dni.

Kako se torej nameravate učinkovito spoprijeti z nasiljem v šolah, spoštovani predsednik Vlade? Je res vaša edina rešitev medresorska delovna skupina, ki razen tega, da bo morda sprejela neke smernice, ne bo spremenila prav ničesar? Podpisujete zaveze, vendar stanje v naših osnovnih šolah in medvrstniško nasilje postaja vedno hujše, vedno bolj intenzivno. Nikjer pa ni nekih zakonodajnih rešitev in nikjer ni nekega varnega učnega okolja za otroke.

Odgovor predsednika vlade je dostopen TUKAJ.