NSi na ustavno sodišče za spoštovanje davkoplačevalskega denarja in pravne države

DELI:
16.04.2019, NSi

Nova Slovenija je danes skupaj s SDS na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 ter Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2018 do 2020.

V Novi Sloveniji smo si prizadevali pripraviti kakovostno in pravno dovršeno zahtevo za oceno ustavnosti. K pripravi besedila smo povabili skupino uglednih pravnih in ekonomskih strokovnjakov iz civilne družbe, ki so pripravili besedilo zahteve, ki ga danes vlagamo.

V Novi Sloveniji smo že v postopku sprejemanja proračunskih dokumentov opozarjali na vprašanje skladnosti proračuna in zakona o izvrševanju proračunov z ustavo. Fiskalni svet je v skladu z zakonom namreč podal oceno, da okvir za pripravo proračunov sektorja država ter na njegovi osnovi sprejeti rebalans proračuna kršita fiskalno pravilo, saj predvidevata povišanje izdatkov, ki je za 270 milijonov evrov previsoko. Upoštevanje ustavnega fiskalnega pravila v tako pomembnih dokumentih je eden izmed temeljnih pogojev za spoštovanje pravne države.

Zahteva za oceno ustavnosti izhaja iz ustavne določbe, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi. Vsebino tega pravila podrobneje določa Zakon o fiskalnem pravilu, ki opredeljuje matematično formulo za izračun najvišje dopustne višine izdatkov. Zakon poleg tega opredeljuje Fiskalni svet kot zakonit, samostojen in neodvisen organ, ki po zakonski formuli ugotavlja upoštevanje fiskalnega pravila. Glede na oceno Fiskalnega sveta o skladnosti predloga rebalansa proračuna za leto 2019, v kateri je ugotovljena neskladnost s fiskalnim pravilom, navedeni proračunski dokumenti niso v skladu z Ustavo Republike Slovenije.

Celotno zahtevo za oceno ustavnosti si lahko preberete TUKAJ.