Mihael Prevc: Oskrba s čisto pitno vodo je temeljna naloga občine Kanal ob Soči in vseh ostalih občin

DELI:
17.10.2020, NSi

Mihael Prevc je na nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor prepoznal dober namen predlagateljev seje in vseh prisotnih za rešitev. Izrazil je obžalovanje, da prihaja do te problematike v 21. stoletju na območju z obiljem vodnih virov. Občina je v prvi vrsti tista, ki mora zagotoviti svojim občanom zadostno oskrbo z zdravo pitno vodo.

Poslanec Prevc projekt obnove vodarne Močila kot ene izmed opcij reševanja problema skladno s sporazumom s Salonitom Anhovo vidi le kot možno začasno rešitev do izvedbe projekta novega vodovoda in s tem odprave vseh groženj onesnaženja vode. Poslanec Prevc poudarja, da mora vprašanje vodooskrbe na območju Kanala ob Soči ostati strokovno in ne politično vprašanje, saj ne moremo govoriti o tem, da je voda praviloma pitna – ali je pitna ali pa ni in polemiziranje o tem ne prinaša jasnega odgovora, kakšno vodo občani trenutno pijejo.

Druga opcija kot investicija v novo vodovodno omrežje se ne reši le z dodatnimi sredstvi s strani države ali EU, če ni pripravljenega projekta in njegove dokumentacije. Tudi tu je vloga občine ključna v sodelovanju z vsemi deležniki brez fige v žepu in z jasno vizijo za dolgoročno varno oskrbo s čisto pitno vodo kot enega od pogojev zagotavljanja ustavnih pravic do pitne vode.