KRŠČANSKI DEMOKRATI SMO PRVI, KI ZAGOVARJAMO VAROVANJE OKOLJA – Z DEJANJI

DELI:
11.02.2021, NSi

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval novelo zakona o prevozih v cestnem prometu. Ta predvideva obveznost, da prevozniško podjetje za določen ali nedoločen čas zaposli vse voznike vozil, ki prevažajo osebe ali blago v cestnem prometu, predpisujejo se dodatni dokumenti, ki jih morajo imeti pri sebi vozniki, in sicer pogodbo o zaposlitvi ter dokazila o nakazilih plač in plačanih prispevkih za zadnje tri mesece. Poleg tega je Levica predlagala obvezno vgradnjo tahografa za vsa dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,3 m ali več in za vsa vozila do 3,5 ton, v katerih se prevaža več kot šestih potnikov poleg voznika.

Poslanec NSi, Mihael Prevc, je povedal, da se s predlogom ne strinja, saj ne verjame »da bi vsi ti dokumenti, ki bi jih voznik moral imeti pri sebi, pripomogli k večji socialni varnosti, sploh pa da bi to pripomoglo k večji varnosti v cestnem prometu ali da bi zato delovna inšpekcija lažje izvajala nadzor. Mislim, da argumenti, ki jih navaja predlagatelj, ne vzdržijo. Imamo organe, delovno inšpekcijo, FURS, ki morajo opravljati svoje delo in lahko pri prevozniku kadar koli preverijo, kako spoštuje zakonodajo.«

Izpostavil je, da zaradi peščice kršiteljev ni smiselno dodatnih administrativnih bremen nalagati vsem prevoznikom: »Prepričan sem, da je le peščica avtoprevoznikov takšna, da se loteva nečednih poslov in krši delovnopravno zakonodajo. Zelo krivično pa bi bilo, da bi v isti koš metali tudi večino avtoprevoznikov, ki se zakonov držijo.«

Komentiral je tudi obveznost vgradnje tahografa: »Ni mi jasno, kako predlagatelj ne razume, da bi v tem trenutku z obveznostjo vgradnje tahografa v manjša vozila, kombije, naše voznike spravili v podrejeni položaj. Tahografe bi namreč po predlogu morali vgraditi samo naši prevozniki, ne pa tudi tuji. Strinjam se s predstavniki prevoznikov, da je to treba najprej urediti na ravni EU.«

V nadaljevanju seje so poslanci obravnavali resolucijo o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji, ki so jo predlagali v SD, LMŠ, Levici in SAB.

Mihael Prevc je ob tem povedal: »Krščanski demokrati smo prvi, ki zagovarjamo varovanje okolja, vendar smo predvsem naklonjeni dejanjem. Do resolucij imamo pomisleke, saj je to pravno nezavezujoč akt. Osnovna naloga vsakokratne vlade, vsakokratne oblasti je v prvi vrsti izvajati že sprejete zaveze za varovanje okolja.«

Prevc je nadaljeval: »Ne vem, ali je bil danes v tej dvorani sploh že omenjen Pariški sporazum, h kateremu smo zavezani. Potem imamo nacionalni program varstva okolja za obdobje 2020-2030, nacionalni energetski in podnebni načrt. Tudi v koalicijski pogodbi imamo kar nekaj zavez, ki zavezujejo tako aktualne ministre kot tudi poslance, kaj je treba v prihodnosti narediti na področju varovanja okolja.«

»Naj jih nekaj naštejem: uskladitev o dolgoročnem energetskem konceptu Slovenije, odgovorno ravnanje z viri energije, sanacijski ukrepi za zagotovitev čistejšega pridobivanja energetskih virov, drugi ukrepi za ogljično nevtralnost do leta 2050 vključno z izrabo jedrske energije ter urejevanjem področja rabe geotermalne energije. Ena izmed točk je tudi pospešitev energetske sanacije stavb v državni in zasebni lasti. Pa oblikovanje prijaznejšega in cenovno privlačnejšega sistema javnega potniškega prometa, pospešitev modernizacije in novogradenj železniške infrastrukture, povečanje naložb v izboljšanje infrastrukture javnega prometa, zmanjšanje prometnih zastojev in izpustov toplogrednih plinov, sanacija degradiranih urbanih območij v Republiki Sloveniji s poudarkom na najbolj prizadetih predelih, kot so Mežiška dolina, Celjska kotlina in drugi.«

Pohvalil je ministra NSi, ki na tem področju dela velike premike: »Naš minister Jernej Vrtovec na Ministrstvu za infrastrukturo te zaveze zelo aktivno izvaja, na primer s krepitvijo javnega potniškega prometa, posodabljanjem železniške infrastrukture. Zelo pomemben pa se mi zdi tudi zakon, ki se pripravlja, in sicer Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.«

Odbor bo razpravo o resoluciji nadaljeval na nadaljevanju seje v prihodnjih dneh.